HACCP

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hazard analysis and critical control point (HACCP) er et internasjonalt anerkjent[av hvem?] system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien. Ved hjelp av systemet kan farer for sluttbrukers (forbrukers) helse påvises og vurderes på en systematisk måte. Systemet fokuserer på de enkelte prosesstinn i en næringsmiddelproduksjon og vurderer de biologiske, kjemiske og fysiske farer for forbrukeren som introduseres i, eller oppstår på et enkelt produksjonstrinn. HACCP er en grunnstein i flere kvalitetssystemer for næringsmiddelproduksjon og finner også anvendelse innenfor europeisk matlov (Food Law).

De sju HACCP-prinsippene[rediger | rediger kilde]

En HACCP-plan består av sju prinsipper. Ved et systematisk arbeid etter disse prinsippene vil man kunne finne fram til farene som kan gi utrygg mat, i hvert trinn i produksjonen.

 1. Identifisere alle farer
 2. Identifisere kritiske styringspunkter (CCP)
 3. Bestemme kritiske grenser for kritiske styringspunkter (CCP)
 4. Fastsette fremgangsmåter for overvåking av kritiske styringspunkter
 5. Avviksbehandling og korrigerende tiltak
 6. Evaluering og verifisering av matvaretryggheten
 7. Dokumentasjon og loggføring

Oversikt over prosessen frem mot HACCP[rediger | rediger kilde]

Det er grunnleggende viktig for HACCP-arbeidet at medarbeiderne i bedriften får en forståelse av helheten i produksjonsprosessen.

 1. Etablere en tverrfaglig HACCP-gruppe
 2. Beskrive omfanget av HACCP-planen
 3. Beskrive produktene
 4. Beskrive hvordan produktene skal brukes
 5. Beskrive produksjonsprosessen i et flytdiagram
 6. Verifisere flytdiagrammet
 7. Gjennomføre fareanalyse i praksis
 8. Identifisere og beskrive kritiske styringspunkter
 9. Fastsette kritiske grenser ved hvert kritisk styringspunkt
 10. Fastsette metode for overvåking av hvert kritisk styringspunkt
 11. Fastsette korrigerende tiltak for hvert kritisk styringspunkt
 12. Etablere rutiner for verifisering
 13. Dokumentasjon og registrering