Gruvelovgivningen i Tyskland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Gruvelovgivningen i Tyskland (tysk: Berggesetze) er et sett lover som regulerer gruveindustrien, spesielt gruvedriftselskapene og deres ansvar, rettighetene til gruveindustrien og tilsyn av sikkerheten i og rundt gruvene. Ved innføringen av parlamentarisk vedtatte lover, erstattet lovgivningen de tidligere gruveordningene som ble innført av herskapene i land og territorier eller av grunneierne.

Med fremveksten av industrialiseringen og reformene av statsadministrasjonen på midten av 1800-tallet, ble også den føydale gruvedriften omstilt gjennom en reform. Den spesielle føydalle gruvejurisdiksjonen ble avskaffet og sammen med den tidligere Patrimonialjustiz underlagt de ordinære domstoler. Gruvebyenes og gruvestandens tradisjonelle privilegier, som for eksempel fritak fra militærtjenesten, falt bort. Eiendommene fra vasallbergprivilegiene ble konfiskerte. Direksjonsprinsippet til gruvemyndighetene bele erstattet av et inspeksjonsprinsipp, og selskapenes frihet, selvstemdige forvaltning og offentlig ikke-innblanding i privat sektor ble garanert. I stedet for landherrenes tiende ble det ilagt skatt.

Ganske snart ble det innført allmenne gruvelover, som gjaldt generelt for alle former for gruvedrift. Spesielt den raskt voksende andelen av kullgruver bidro til dette:

  • Den allmenne gruvelov for de prøyssiske statene av 24. juni 1865 erstattet deler av den allmenne prøyssiske landrett (Allgemeinen Preußischen Landrecht) av 5. februar 1752, samt 50 provinsielle gruveordninger. Den innførte blant annet prinsippet om normerte størrelser på gruveområder (Normalfeld)
  • Loven om fjellregalene i kongeriket Sachsen av 22. mai 1851 avløste fjellordningen av kurfuyrste Christian av 12. juni 1589; den holdt fortsatt fast ved direksjonsprinsippet, men dette ble endret av den allmenne gruvelov for kongeriket Sachsen av 16. juni 1868
  • Den allmenne østerrikske gruvelovgivningen av 23. mai 1854 erstattet Joachimsthaler lovgivningen av 1548 og derav avledet lovgivning