Gratispassasjerproblemet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gratispassasjerproblemet er et begrep innen økonomisk teori og beskriver det forhold at en eller flere nyter godt av et gode, uten å betale for det. Rent bokstavelig er en kollektivreisende som ikke har løst billett et eksempel på et gratispassasjerproblem, hen tar toget, men ved å ikke betale så forbrukes et gode uten at vedkommende bidrar direkte til finansieringen av det.[1]

En annen variant av gratispassasjerproblemet er fagorganisering og lønnsdannelse, både de organiserte arbeidstakerne og de som ikke er organisert har fordel av den kollektive forhandlingsmakt som fagorganisering gir.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Begrepet kollektivegoder brukes i økonomisk teori om goder der den enkeltes tilgang og bruk ikke kan individualiseres. For kollektive goder vil det ofte oppstå et 'gratispassasjerproblem' ved at alle vil være mest interessert i at andre sørger for produksjonen av den aktuelle tjenester, slik at man selv kan være gratispassasjer. Problemet er derved at ingen enkeltpersoner vil finansiere kollektive goder.», fra «Mellom stat og market», NOU 2003:34
  2. ^ «Transportarbeiderstreiken i 2004 skapte stor oppmerksomhet om problemet med arbeidstakere som nyter godt av fagforeningenes innsats for høyere lønn, men som ikke er medlemmer av en fagforening. Slike arbeidstakere kalles ofte for gratispassasjerer. Problemet med gratispassasjerer har vært tatt opp flere ganger tidligere innen norsk fagbevegelse, og det er et sentralt diskusjonstema også innenfor fagbevegelsen i andre land.», fra LO og gratispassasjerproblemet : En kvalitativ studie av en prosess i perioden 2000-2005

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]