Grahams lov

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Grahams lov i fysikken ble først formulert av den skotske kjemikeren Thomas Graham. Han fant eksperimentelt at hvor mye gass som lekker ut gjennom et lite hull pr. tid er invers proporsjonalt med kvadratroten av gasspartiklenes masse. Slike lekkasjer eller strømning kalles også effusjon. En konsekvens av Grahams lov er at gasser bestående av lette molekyler unnslipper lettere gjennom små hull enn gasser av tunge molekyler.