Gjennomstrømning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gjennomstrømning (engelsk: flow) er et mål på hvor mye av et medium som strømmer gjennom et rør per tidsenhet. Målet blir oftest oppgitt i kubikkmeter per sekund (m3/s). Måleinstrument for å måle gjennomstrømning med, kalles gjennomstrømningsmåler.