Hopp til innhold

Gitterentalpi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Natriumklorids (NaCl) krystallstruktur

Gitterentalpi () er dannelsesenergien for en krystallstruktur fra frie partikler. Ofte beskrevet på den generelle formen: .

Ofte blir salt brukt som ett eksempel:

Na+ (g) + Cl (g) → NaCl (s)

som har en gitterentalpi på -786 kJ/mol.

Forholdet mellom gitterentalpi og gitterenergi er gitt ved:

, hvor er molar gitterenergi, er molar gitterentalpi og er volumendring per mol.