Gerousia

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gerousia («de eldres råd») var det spartanske senatet som bestod av 28 medlemmer samt de to kongene. Medlemmer måtte være over 60 år og var valgt på livstid. Teoretisk sett kunne enhver spartansk borger bli valgt til medlem, men i praksis ble medlemmene utvalgt fra de viktigste aristokratiske familiene.

Gerousia forberedte forslag eller rhetrai som den bredere folkeforsamlingen, Apella, skulle stemme over. Gerousiaen kunne også vedta forslag som ble sendt over fra Apellaen og ble konsultert av eforene i tolkninger av loven. I tillegg fylte gerousiaen rollen som domstol for mord og hadde makten til å fordømme, gi bøter eller bannlyse.