Gentlemen’s agreement

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gentlemen's agreement (direkte oversatt fra engelsk: «Overenskomst mellom herrer») er i alminnelig språkbruk et bilde for en stilltiende overenskomst mellom inviterte parter som kjenner forutsetningene for å tre inn i en slik overenskomst, og som hver i sær borger for overholdelsen av overenskomstens uskrevne betingelser mot tap av egen ære og aktelse innenfor det fellesskap de er blitt invitert inn i. I avtaleretten er «Gentlemen's agreement» beslektet, men ikke identisk med, muntlig avtale.