Fylkesbibliotek

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fylkesbiblioteket er det regionale nivået i det norske folkebibliotekvesenet. Fylkesbiblioteket er hjemlet i Lov om folkebibliotek og ledes av en fylkesbiblioteksjef.

Fylkesbibliotekene yter bibliotekfaglig veiledning og assistanse til folke- og skolebibliotekene i fylket og rådgir de lokale myndighetene og bibliotekeierne. Fylkesbiblioteket arrangerer kurs og møter om bibliotekspørsmål. Fylkesbibliotekene ivaretar også tjenester som innebærer samordning og sambruk av boksamlinger som fjernlånsvirksomheten i fylket og organisering av det lokale lånesamarbeidet.

I tillegg har noen fylkesbibliotek driftsansvar for bokbuss – eller bokbåt og de har veiledningsansvar for skolebibliotek i videregående skole.

Fylkesbiblioteket er i noen tilfeller lokalisert sammen med et folkebibliotek som er vertsbibliotek, som regel i fylkeshovedstaden. Fylkes- og folkebiblioteket har felles katalog og mediesamlinger. I noen fylker er fylkesbiblioteket delt i en utviklingsavdeling som står for kurs- og veiledningsvirksomheten, og en fjernlånsavdeling, og disse to avdelingene kan være lokalisert separat.