Freedom in the World

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kart som viser nivåene definert av Freedom House for 2010.
Dette kartet reflekterer funnene i Freedom Houses undersøkelse (2008) Freedom in the World, som tok for seg verdensfrihet i 2007.

██ Fri

██ Delvis fri

██ Ikke fri

Freedom in the World er en årlig rapport utgitt av Freedom House, som forsøker å måle graden av demokrati og politisk frihet i verdens stater, samt i viktige omstridte territorier rundt om i verden. Rapporten gir årlig oppdatert oversikt som representerer nivåene av politiske rettigheter og sivil frihet i enhver stat og ethvert territorium, på en skala fra én (friest) til syv (minst fri). Ut ifra disse rangeringene klassifiseres landene som «fri», «delvis fri» eller «ikke fri». Dette brukes ofte av forskere for å kunne måle demokrati og samsvarer i stor grad med flere andre målinger. Rapporten ble lansert i 1973. Det er noe debatt rundt nøytraliteten til Freedom House og metodene brukt for å få frem FITW-rapporter.