Forskningsorganisasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Forskningsorganisasjon er et bredt samlebegrep for organisasjoner som utfører forskning. En forskningsorganisasjon kan være offentlig eller privat, og organisert på mange ulike måter.

Universitetene utgjør en viktig forskningsutførende sektor. I mange land finnes det også offentlige eller private forskningsorganisasjoner utenfor universitetene, slik som instituttsektoren i Norge.

Både statlige etater og private selskaper kan drive egen forskning, særlig av mer anvendt natur.