Forholdning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Forholdning eller suspensjon er i harmonilæren en måte skape spenning ved å holde en konsonant tone over et akkordskifte, vanligvis på et betont taktslag.

Den holdte tonen ligger et helt eller halvt tonetrinn over eller under sin oppløsningstone og er funksjonsfremmed i den endrede akkorden slik at den skaper en spenning (dissonans) som varer til tonen skiftes til en konsonant tone i den nye akkorden. Halvtoneforholdning har ledetonekarakter.

Forholdning kan brytes ned i tre trinn:

 1. Tonen forberedes i en konsonant sammenheng
 2. Tonen holdes over et betont taktslag og opptrer nå i en endret harmonisk sammenheng som fører til at det oppstår en dissonans mellom den forholdte tonen og en tone i den nye akkorden
 3. Tonen endres slik at konsonans igjen oppstår
Eksempler

F-dur til C-durakkord (IV – I) uten forholdning:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
  \new PianoStaff <<
   \new Staff <<
     \relative c' {
       \clef treble \key c \major \time 4/4
       <f c>4 \bar "|" 
       <c e>2
       }
      >>
   \new Staff <<
     \relative c {
       \clef bass \key c \major \time 4/4
       <a' f>4
       <c, g'>2
       }
     >>
  >>
}

F-dur- til C-durakkord (IV – I) med forholdning:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
  \new PianoStaff <<
   \new Staff <<
     \relative c' {
       \clef treble \key c \major \time 4/4
       << { f( f) e} \\ { c4 c2 } >> 
       }
      >>
   \new Staff <<
     \relative c {
       \clef bass \key c \major \time 4/4
       <a' f>4 \bar "|" 
       <c, g'>2
       }
     >>
  >>
}

Kilder[rediger | rediger kilde]