Forbrenningskammer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et diagram for jetmotor som viser forbrenningskammeret.

Et forbrenningskammer er en integrert del av alle lukkede systemer hvor forbrenning eller eksplosjon er en del av funksjonen. Det kan derfor være lokalisert til så forskjellige ting som fjernvarmeanlegg og annen pyrolittisk søppelfjerning, vanlige ved- og koksovner, motorer til bil, båt og fly m.m. Ammunisjon regnes imidlertid ikke med, siden forbrenningen her ofte skjer både i patronen og tildels mens prosjektilet støtes ut.

Forbrenningskammeret, eller bare brennkammeret, er en av gassturbinens hovedkomponeneter. I brennkammeret tilføres det brensel som kontinuerlig føres til dysene og inn i luftstrømmen ved hjelp av en pumpe. Inni brennkammeret brenner det hele tiden en flamme, som ved oppstart av maskinen blir satt igang ved en elektrisk gnist. For at ikke flammen skal «blåses» ut, er det viktig at lufthastigheten forbi dysene er relativt lav. Derfor utføres kammeret med en indre seksjon hvor bare en viss del av den totale luften passerer. Dette arrangementet har dessuten den fordel at «luftkappen» rundt selve brennkammeret vil virke varmeisolerende mot omgivelsene. Senere blandes denne luften sammen med forbrenningsgassene slik at man oppnår en jevn temperaturfordeling på gassen før den kommer inn på turbinen. Dette er meget viktig, fordi det hindrer lokale, termiske overbelastninger på turbinen.