Hopp til innhold

Folketingets komiteer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Folketingets komiteer (dansk: udvalg) er en rekke arbeidsgrupper som Folketinget oppretter og utpeker folketingsmedlemmer til å delta i. En komités viktigste oppgave er å behandle de lov- og beslutningsforslag som henvises til behandling i komiteen, men herutover følger komiteen med i utviklingen innenfor sitt saksområde, for eksempel ved å stille spørsmål til en minister. Ministeren kan svare skriftlig eller muntlig (ministeren kommer i såkalt «samråd» med komiteen). Dessuten kan en komité motta henvendelser (deputasjoner) fra organisasjoner og andre.

Der er to forskjellige komitétyper: stående komiteer, det vil si faste komiteer, og særlige komiteer.

Folketinget har nedsatt 23 stående komiteer, hvis saksområder i vidt omfang svarer til ministerienes ansvarsområder. Komiteenes saksområder besluttes av Komiteen for forretningsordenen.

Særlige komiteer, som også kalles ad hoc-komiteer, nedsettes til å ta seg av enkelte saker eller særlige emner.

De fleste komiteer har 17 medlemmer, og utpekning av medlemmene skjer ved valg i Folketinget etter reglene for forholdstallsvalg. Da partigruppene ofte slutter seg sammen i valggrupper, avspeiler en komités sammensetning ikke nødvendigvis helt sammensetningen i Folketingssalen.

For medlemmene av de fleste stående komiteer er der normalt utpekt et antall stedfortredere. Disse skal være medlemmer av Folketinget og har rett til å delta i komitémøtene, men uten stemmerett og uten rett til å komme med uttalelser i komiteens betenkninger.

Komiteene velger en komitéformann, og til hjelp for arbeidet tilknyttes likeledes en komitésekretær, som ikke er et folketingsmedlem, men normalt en tjenestemann med juridisk eller nasjonaløkonomisk utdannelse. Komitésekretæren fører protokoll over komiteens arbeide.

Folketingets stående komiteer[rediger | rediger kilde]

I henhold til Folketingets forretningsorden er de 25 stående komiteer følgende:

 1. Udvalget for Forretningsorden
 2. Udvalget til Valgs Prøvelse
 3. Beskæftigelsesudvalget (arbeidskomiteen)
 4. Undervisningsudvalget
 5. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
 6. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (næringskomiteen)
 7. Europaudvalget
 8. Finansudvalget
 9. Forsvarsudvalget
 10. Indfødsretsudvalget
 11. Kirkeudvalget
 12. Kulturudvalget
 13. Ligestillingsudvalget
 14. Miljø- og Fødevareudvalget
 15. Retsudvalget
 16. Skatteudvalget
 17. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
 18. Sundheds- og Ældreudvalget
 19. Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
 20. Uddannelses- og Forskningsudvalget
 21. Udenrigsudvalget
 22. Udlændinge- og Integrationsudvalget
 23. Udvalget for Landdistrikter og Øer

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]