Flyveinformasjonsregion

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En flyveinformasjonsregion (FIR) er et luftrom av bestemte dimensjoner der det ytes flyveinformasjonstjeneste og alarmtjeneste.[1]

Flyveinformasjonstjenesten har som formål å gi råd og opplysninger av betydning for sikker og effektiv gjennomføring av flyvninger, mens alarmtjenesten har som formål å underrette redningstjenestens organisasjoner om luftfartøy som skal ettersøkes og som har behov for redningstjeneste, samt å bistå disse organisasjonene i den utstrekning det er påkrevet.

FIR er den største inndelingen av luftrom som benyttes idag. Enhver del av atmosfæren tilhører en FIR. Luftrommet over små land utgjør én FIR, mens større lands luftrom er inndelt i flere. Der er ingen standard størrelse på FIR, og det er opp til hvert land å avgjøre om og hvordan dets luftrom skal inndeles. I noen tilfeller kan luftrommet også være delt horisontalt, med øvre og nedre FIR.

Flyveinformasjonsregioner i Norge[rediger | rediger kilde]

Norsk luftrom er delt i to. Norway FIR dekker fastlandsnorge og havområdene sør for 63 grader nord. Bodø Oceanic FIR dekker havområdene i nord ut til 0-meridianen og nordover forbi Svalbard til 82 grader nord.

Referanser[rediger | rediger kilde]