Flytende gjennomsnitt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Den røde linjen indikerer det flytende gjennomsnittet som gir en glattere kurve enn den blå som gjengir enkeltmålingene

Flytende gjennomsnitt eller glidende gjennomsnitt er en statistisk metode for gjennomsnittsberegning av tidsserier. I stedet for å basere seg på sanntidsverdi eller gjennomsnitt fra korte intervaller hentes gjennomsnittet fra en lengre definert tidsperiode.[1] Metoden brukes for å korrigere for tilfeldige variasjoner som kan lede til konklusjoner på feil grunnlag,[2] og ved visualisering gir det et «glattere» bilde som er enklere å tolke.[3]

Et lineært flytende gjennomsnitt vektlegger hele det definerte tidsintervallet likt. Motsatsen er å benytte eksponentielt flytende gjennomsnitt (også kalt eksponentiell glatting) der man kan gjør en vekting av data basert på deres alder.[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Time series and moving averages». ACCA. 
  2. ^ «3 levels of cherry picking in a single argument». Sceptical Science. 21. juli 2010. «A common method to remove short-term variations, revealing any underlying trend, is to plot a moving average.» 
  3. ^ «What is a moving average and how can it benefit you?». Bankrate. 27. februar 2022. 
  4. ^ «What is EMA? How to Use Exponential Moving Average With Formula». Investopedia. 31. mars 2023.