Flaskehals

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Flaskehals kan referere til flere ting, men er i utgangspunktet en kort eller noe lengre forsnevring av en flaske, flakong eller amfora. Halsen er gjerne utstyrt med en tykkere flens i åpningen. Denne er enten med skrugjenger eller laget slik at den gir hold for en korketrekker.

Den tjener tre formål:

  1. Den gir feste for kork og eventuell forsegling
  2. Den gjør det lettere å dosere ut innholdet ved å begrense utstrømmingshastigheten
  3. Den demper fordampning og nedbryting av innhold

Korte halser kan være ut fra design eller plasshensyn. Halsene vil da oftest være utstyrt med skrukork. Lange halser finnes gjerne sammen med propper laget av kork eller som korkkopier i plast.

Logistikk[rediger | rediger kilde]

Uttrykket flaskehals brukes også i logistikk om ruteknutepunkter som (periodevis) har for liten kapasitet. De fleste byer har sine trafikale flaskehalser for eksempel.

Zoologi[rediger | rediger kilde]

I zoologien brukes begrepene «flaskehalshendelse» og «flaskehalseffekt» når man ønsker å beskrive eller å forklare forsnevringer eller hindringer som en populasjon har gjennomgått, som kan ha eller har gitt begrensninger for populasjonens naturlig utvikling. Man kan således hevde at en flaskehals er knytta til kritiske perioder og/eller hendelser i utviklingen til en bestand, der antallet individer begrenses sterkt i løpet av en kort periode.

Flaskehalseffekten kan utløses av mange ting, for eksempel et jordskjelv, oversvømmelser, branner, tørke, krig og lignende. første verdenskrig- og andre verdenskrig var for eksempel en flaskehalshendelse for mange hunderaser, siden flere døde ut som følge av krigene, mens andre fikk endret sitt biologiske mangfold som følge av at rasen nesten døde ut og måtte gjenoppbygges med basis i få eller sterkt et begrenset antall overlevende eksemplarer. Overlevrene vil isåfall danne grunnlaget for det videre arvematerialet, som vil være begrenset i forhold til den opprinnelige.

Såkalte flaskehalser kan være av både lokal og global karakter. Et eksempel på en global flaskehals for svært mange arter var siste istid. Flaskehalseffekter oppstår også når en opprinnelig populasjon blir splittet og det oppstår uoverkommelige barrierer mellom gruppene, siden en del av variasjonen i den opprinnelige bestanden vil være tapt for det genetiske arvematerialet i de ny gruppene.