Finlands len

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Finlands len (svensk län, finsk lääni) var en geografisk og administrativ inndeling av Finland fra 1634 til 2009. Den 1. januar 2010 ble lenene oppløst. Forvaltningsoppgavene til lenene ble dels overført til landskapsforbundene og dels overført til de nye forvaltningsenhetene regionforvaltningsverkene og nærings-, trafikk- og miljøsentralene.

Lenene var statlige administrative enheter som ble styrt av en länsstyrelse (fi. lääninhallitus). I spissen for länsstyrelsen stod landshövdingen (fi. maaherra). Länsstyrelsen hadde ansvar innen sosial- og helsetjeneste, undervisning og kultur, politi, redningstjeneste, trafikk, konkurranse- og forbrukersaker samt rettsforvaltning.

Historie[rediger | rediger kilde]

Lensinndelingen ble innført i 1634 mens Finland var en del av Sverige. Etter en lensreform i 1775 hadde Finland følgende seks len:

Det ble ingen endring i lensforvaltningen da Finland ble et storfyrstedømme under Russland i 1809, og i 1812 ble Viborgs guvernement gjenforent med Finland under navnet Viborgs län.

Etter en ny lensreform i 1831 hadde Finland følgende åtte len:

Denne lensinndelingen skulle bli stående nesten uforandret til 1945. Da Finland ble selvstendig i 1917 ønsket ålendingene at Åland skulle gjenforenes med Sverige. For å motvirke dette ble Ålands län utskilt fra Åbo og Björneborgs län i 1918 og svensk ble Ålands eneste offisielle språk. I 1936 ble Lapplands län utskilt fra Uleåborgs län.

Etter tapet av store deler av Viborgs län i 1944 ble i 1945 de gjenværende delene av lenet omdøpt til Kymmene län. Etter 1945 hadde Finland dermed ti len som vist i nedenstående tabell.

Len 1945–1959
Kode
Svensk navn Finsk navn
1 Nylands län Uudenmaan lääni
2 Kymmene län Kymen lääni
3 Åbo och Björneborgs län Turun ja Porin lääni
4 Tavastehus län Hämeen lääni
5 Sankt Michels län Mikkelin lääni
6 Vasa län Vaasan lääni
7 Kuopio län Kuopion lääni
8 Uleåborgs län Oulun lääni
9 Lapplands län Lapin lääni
10 Ålands län Ahvenanmaan lääni
Lensgrenser 1959

I 1960 ble Mellersta Finlands län og Norra Karelens län utskilt som egne len. Finland hadde dermed tolv len, som vist i nedenstående tabell.

Len 1960–1997[1]
Kode
Svensk navn Finsk navn Folketall
1997[2][3]
Areal (km²)
1997[3][4]
1 Nylands län Uudenmaan lääni 1 344 989 9 594
2 Kymmene län Kymen lääni 329 422 12 831
3 Åbo och Björneborgs län Turun ja Porin lääni 704 385 20 790
4 Tavastehus län Hämeen lääni 751 622 23 046
5 Sankt Michels län Mikkelin lääni 202 692 21 524
6 Vasa län Vaasan lääni 445 207 27 406
7 Mellersta Finlands län Keski-Suomen lääni 259 768 19 418
8 Kuopio län Kuopion lääni 256 742 20 062
9 Norra Karelens län Pohjois-Karjalan lääni 175 137 21 584
10 Uleåborgs län Oulun lääni 452 942 61 602
11 Lapplands län Lapin lääni 199 051 98 984
12 Ålands län Ahvenanmaan lääni 25 392 1 582
Hele Finland 5 147 349 338 424
Lensgrenser 1997

Ved en større lensreform i 1997 ble antall len redusert fra tolv til seks. Samtidig ble kommunene sluttet sammen i tyve landskap som gjennom landskapsforbundene utgjorde en kommunal forvaltning på regionalt nivå. Lensdannelsen av 1997 skulle bare bestå i tolv år. Finlands siste len er vist i nedenstående tabell.

Len 1997–2009
Kode
Svensk navn Finsk navn Folketall
2008[5]
Areal (km²)
2009[4]
1 Södra Finlands län Etelä-Suomen lääni 2 192 601 34 388
2 Västra Finlands län Länsi-Suomen lääni 1 881 806 81 149
3 Östra Finlands län Itä-Suomen lääni 571 184 60 719
4 Uleåborgs län Oulun lääni 469 304 61 602
5 Lapplands län Lapin lääni 183 963 98 984
6 Ålands län Ahvenanmaan lääni 27 456 1 582
Hele Finland 5 326 314 338 424
Kart

Se også[rediger | rediger kilde]

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Folke- og arealtallene er basert på landskapstall innenfor grenser av 2009. Tallene er så korrigert for overføringen av kommunene Gustav Adolfs, Heinola, Sysmä, Kangaslampi, Punkalaidun, Suodenniemi, Vammala, Äetsä, Kuorevesi og Längelmäki.
  2. ^ Statistikcentralen, Språk efter ålder och kön enligt landskap 1990 - 2008..
  3. ^ a b Suomen Kunnat, Historiske folke- og arealtall for finske kommuner. Arkivert 12. oktober 2017 hos Wayback Machine. (finsk)
  4. ^ a b Lantmäteriverket, Finlands areal kommunvis. Arkivert 23. oktober 2007 hos Wayback Machine. De oppgitte arealene er summen av landareal og ferskvannsareal.
  5. ^ Statistikcentralen, Folkmängd efter kön och område samt förändringen av folkmängden 31.12.2008..