Evhemerisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Evhemerisme, eller Euhemerisme, er en religionsforklaring som stammer fra og er oppkalt etter den greske filosofen Euhemeros, som levde på 300-tallet f.Kr. Han har fått æren for en teori, en religionsforklaring som går ut på at gudene opprinnelig var høyættede mennesker med posisjon og status i samfunnet. Etter sin død var de blitt opphøyet til guder og dyrket av uvitende mennesker.

Slik betraktet man myter som historie som egentlig var hentet fra den empiriske historien også omformet til fortellinger om guder og makter. Gudene var det som kalles apoteoserte, det vil si guddommeliggjorte mennesker.[1]

Teorien var populær i oldkirken og en yndet forklaringsmodell hos mange forfattere i middelalderen, blant annet Snorre Sturlason.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Steinsland, Gro (2005): Norrøn Religion Myter, Riter, Samfunn. Oslo: Pax Forlag. s. 55-56. ISBN 82-530-2607-2.