Evangelisten Matteus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Matteus i Ebbo-Evangeliet fra det 9. århundre.

Matteus (gresk: ΜαθθαῖοςMaththaîos; opprinnelig Levi), tolltjenestemann, apostel, levde på første halvdel av det 1. århundre, og er i henhold til de kirkelige overleveringene identisk med den Matteus som blant annet omtales i Apostlenes gjerninger. Hans helgendag er 21. september.

Av Papias, som var biskop i Hierapolis i Lilleasia200-tallet, har han blitt tilskrevet som forfatter av Matteusevangeliet med ordene «Matteus sammenstilte ordene på hebraisk, og enhver oversatte dem, som han kunne det». Det er imidlertid tvilsomt om dette evangeliet er skrevet av kun ett øyevitne.

Matteus omtales i Det nye testamente kun i forbindelse med listene over Jesu apostler i de fire evangelier og Apostlenes gjerninger, samt i Matteusevangeliets kapitel 9 hvor det ganske kort fortelles at han satt ved tollboden da Jesus kom forbi og sa «Følg meg!», hvilket Matteus gjorde.

I de parallelle beretninger i de andre evangelier omtales denne person ikke som Matteus, men som Levi.

Det anses som usannsynlig at Matteus kan være forfatteren til Matteusevangeliet. I likhet med de øvrige evangelier er det et anonymt evangelium. Matteusevangeliet bærer dessuten tydelig preg av å hatt blant annet Markusevangeliet som forlegg, og man kan neppe forestille seg at en apostel og øyevitne til Jesus skulle basere sitt evangelium på senere annenhåndskilder.

Matteus' evangelistsymbol er et bevinget menneske fordi han åpner sitt evangelium med en slektstavle.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]