Europass

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Europass består av fem ulike dokumenter som kan brukes hver for seg eller sammen:

  • Europass CV
  • Europass språkpass
  • Europass fagbeskrivelse
  • Europass vitnemålstillegg
  • Europass mobilitet.

Europass-dokumentene skal gjøre det enklere for mennesker å studere og arbeide i andre europeiske land. De skal også gjøre det enklere for norske arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner å forstå hvilke kunnskaper og kvalifikasjoner arbeidssøkere og studenter fra andre land har. Dokumentene fås kostnadsfritt i Norge.

Europass CV[rediger | rediger kilde]

Dokumentet finnes på de fleste europeiske språkene og er en mal for hvordan man skriver en god og oversiktlig CV. Den gir en oversikt over arbeidserfaring, utdanning, kompetanse og språkkunnskaper. Europass CV er et personlig dokument som fylles ut av brukeren selv. Man velger hvilke felt man ønsker å fylle ut. Malen finnes på de fleste europeiske språk. En kan derfor velge hvilket språk Europass Cv-en skal være på, for eksempel etter hvilket land en søker arbeid i.

Målet med utviklingen av dokumentet er at det skal være enklere å gjøre seg forstått i europeiske land for arbeidsgivere, samt at det skal bli enklere for arbeidsgivere i Europa å forstå kompetansen og kunnskap til arbeidssøkere og studenter fra andre europeiske land.

Når alt er fylt ut mottas den ferdige CV-en elektronisk, enten nedlastet eller på e-post. Europass CV-malen finnes på Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) sine hjemmesider.

Europass språkpass (Europass Language Passport)[rediger | rediger kilde]

Europass språkpass er en mal som hjelper brukeren å beskrive og forklare språkkompetansen sin til mulige framtidige arbeidsgivere. Malen benytter seg av Europarådets nivåskala for språk for å beskrive brukerens språknivå. For eksempel forklarer dokumentet hva ”god muntlig og skriftlig” språkkunnskap innebærer. Det er Europarådet og Den europeiske språkpermen (European Language Portfolio) som har utarbeidet malen.

Språkpasset og veiledning til utfylling finnes på Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) sine hjemmesider.

Europas fagbeskrivelse (Europass Certificate Supplement)[rediger | rediger kilde]

Dokumentet bærer ikke navnet til den enkelte. Det er det eneste av de fem dokumentene som ikke gjør det. Det er upersonlig og gir en generell beskrivelse av innholdet og det yrkesfaglige nivået i et svennebrev, fagbrev eller vitnemål fra yrkesfaglig utdanning. Det er ikke en erstatning for det originale fagbeviset, men et tillegg, som hjelper europeiske arbeidsgivere til å forstå det norske fagbeviset.

Det er fylkeskommunens fagopplæringsadministrasjon eller skolen som utsteder Europas fagbeskrivelse ved endt utdanning. Fagbeskrivelsen er også relevant for norske arbeidsgivere som ønsker å ansette utenlandsk arbeidskraft. Det erstatter likevel ikke eventuelle autorisasjoner en trenger for å jobbe i et yrke (for eksempel el-montør).

Europass vitnemålstillegg ( Europass Diploma Supplement)[rediger | rediger kilde]

Sammen med det vanlige vitnemålet blir Europass vitnemålstillegg utstedt ved endt utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Vitnemålstillegget beskriver studiets innhold og kompetansen som er oppnådd, slik at det skal være enklere for arbeidsgivere i andre europeiske land å forstå vitnemålet. Det er nyttig for arbeidssøker dersom en ønsker å søke jobb i andre europeiske land.

Dokumentet er kun et tillegg og kan ikke erstatte det originale vitnemålet. Det er likevel et viktig dokument for norske studenter som ønsker å studere i et europeisk land.

Mer informasjon om Europass vitnemålstillegg finnes på Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) og NOKUT sine hjemmesider.

Europass mobilitet ( Europass Mobility)[rediger | rediger kilde]

Dersom en har tatt et utenlandsopphold i løpet av studiene, hjelper dette dokumentet en med å beskrive innholdet i utenlandsoppholdet, slik at det skal være forståelig for de fleste europeiske arbeids- og studieplasser. Dokumentet kan benyttes av alle som er i et mobilitetsopphold i et annet europeisk land, uavhengig av utdanningsnivå, alder og jobbstatus.

Likevel må personen ha hatt utenlandsoppholdet i regi av et EU-program innen utdanning og opplæring, eller at oppholdet har vært en del av et organisert utdannings- eller opplæringstiltak i Norge, og som var en godkjent avtale mellom mottaker- og senderorganisasjon.

Europass mobilitet fylles ut i samarbeid mellom sender- og mottakerorganisasjonen for oppholdet.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]