Etterhengende bonde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
abcdefgh
8
a8 svart tårn
c8 svart løper
d8 svart dronning
e8 svart konge
f8 svart løper
h8 svart tårn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
c6 svart springer
d6 svart bonde
f6 svart springer
b5 hvit springer
e5 svart bonde
g5 hvit løper
e4 hvit bonde
c3 hvit springer
a2 hvit bonde
b2 hvit bonde
c2 hvit bonde
f2 hvit bonde
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
d1 hvit dronning
e1 hvit konge
f1 hvit løper
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Sveshnikovvarianten av siciliansk. Svarts bonde på d6 er etterhengende

I sjakk er en etterhengende bonde en bonde som står på en halvåpen linje (det vil si: ingen motstanderbønder på linjen) og der bøndene av samme farge på nabolinjene har gått lengre frem. I diagramstillingen er svarts bonde på d6 etterhengende.

Siden etterhengende bønder ikke forsvares av andre bønder og ikke kan flyttes frem ved støtte andre bønder, er etterhengende bønder gjerne regnet som en svekkelse i stillingen. Det at etterhengende bønder står på halvåpne linjer gjør dem særlig utsatt for angrep fra tårn som angriper dem forfra. Dessuten er feltet foran en etterhengende bonde et hull som ikke kan angripes av noen bonde. Spilleren med en etterhengende bonde strever ofte etter en mulighet for å skyve den frem.

Selv om etterhengende bønder gjerne er svake finnes det varianter der spillere villig påtar seg disse. Diagramstillingen er i nyere tid blitt en av de mest populære variantene av siciliansk fordi svart oppnår ganske fritt spillerom, rask utvikling, muligheter for å få spilt ...d5, og sjanser til motangrep.