Hopp til innhold

Enkeltnukleotidpolymorfi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Enkeltnukleotidpolymorfi (engelsk: single nucleotide polymorphism, SNP) er en posisjonsbestemt enbasevariasjon i arvestoffet, DNA. For å bli klassifisert som SNP må den minst hyppige varianten finnes i mer enn én prosent av populasjonen. Dersom dette ikke er tilfellet, klassifiseres varianten som en SNV (Single Nucleotide Variant).

Enkeltnukleotidpolymorfier kan forandre aminosyresekvensen i kodete gener og påvirke mottakeligheten for sykdommer.