Emosjonsfokusert terapi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en empirisk støttet, humanistisk behandling som har oppstått med grunnlag i emosjons- og tilknytningsteori. Den tar utgangspunkt i at emosjoner på en grunnleggende måte organiserer individets selvopplevelse, informasjonsbearbeiding og samhandling med andre. Det postuleres primære og sekundære følelser, der førstnevnte er følelser som fungerer i tråd med dets biologiske tendens, og dermed også gir mening for individet, til tross for eventuell smerte det innebærer. Sekundære følelser er emosjonelle reaksjoner på primære følelser, og de sekundære følelsene følger av at de primære på et tidspunkt har vært uhåndterlig eller for vanskelig. Sekundære følelser skygger dessuten for det iboende behovet tilknyttet de primære følelsene. Primære følelser kan derimot også være maladaptiv gjennom at de har sluttet å lede personen nærmere ens behov, som for eksempel ved fastlåst sorg.

Gjennom livserfaringer formes emosjonene våre i nevrale nettverk som på et psykologisk plan danner grunnleggende strukturer eller «schemes» som styrer vår måte å tolke, oppleve og handle på i verden. Når et «scheme» er av en karakter hvor de sekundære eller maladaptive følelsene på en stabil måte hindrer tilgang til primære følelsers iboende behov, kalles det for et «core maladaptive scheme». Det maladaptive skyldes nettopp at individet ikke får adressert underliggende behov og av den grunn opplever smerte, for eksempel i form av depresjon.

Terapeutisk endring i EFT skjer hjelp av bevissthet, regulering, refleksjon og omforming av følelser innenfor rammen av en empatisk relasjon. I tillegg baseres EFT på et grunnleggende prinsipp om at folk først må komme et sted før de kan forlate det. Overført til emosjoner betyr det at klienten må erfare den underliggende smerten, de maladaptive følelsene, før de kan endres. I en terapeutisk prosess vil terapeuten først bistå klienten i å nå grunnleggende smerte, for så å fasilitere iboende adaptive emosjoner. På et nevrologisk plan antas det at fasilitering av adaptive emosjoner kort tid etter maladaptive emosjoner, endrer den grunnleggende strukturen («core maladaptive scheme»).

EFT er en opplevelsesorientert og prosessbasert form for terapi. Dr. Leslie Greenberg og hans kolleger har gjennom tiår studert video av terapi og identifisert både hva som fasiliterer hensiktsmessig emosjonell prosessering, hvordan man når den grunnleggende emosjonelle smerten, og hva som skal til for å transfomere denne smerten. Kartet til EFT er basert på denne forskningen og består blant annet av en rekke markører som typisk opptrer i terapi hvor visse former for intervensjoner har vist seg mer hensiktsmessig enn andre. Tilhørende enhver markør finnes altså en intervensjon. Samtidig er det i hver intervensjon mye rom for terapeutisk kreativitet og tilpasning til den enkelte klients prosesseringsstil og relasjonelle væremåte. EFT anser den terapeutiske relasjon som sentral for å få til endring, og mange av markørene krever nettopp en tilpasset form for empati, hvor terapeutens genuine men spesifikke empatiske respons gir bedre emosjonell prosessering.

Signaturintervensjonen til EFT er ulike varianter av en gammel gestalt-teknikk hvor en bruker tomme stoler til å representere signifikante andre eller til å representere deler av en selv. Den terapeutiske oppgaven er så å opprette dialog mellom ulike deler av en selv, eller mellom selv og andre, for dypest sett å prosessere den underliggende smerten knyttet til for eksempel negative erfaringer med foreldre eller internaliserte mobbere. På denne måten får klienten mulighet til både å erfare den negative smerten og muligheten til å få korrigerende erfaringer gjennom å få tilgang til mer hensiktsmessige emosjonelle responser som kan transformere smerten. EFT har gjennom en rekke studier vist seg effektiv i behandling av depresjon og er i nasjonale retningslinjer anbefalt som en av få terapimetoder til behandling av depresjon.

Dr Leslie Greenberg er en merittert og anerkjent professor i psykologi og en verdensledende autoritet innenfor emosjonsfeltet i terapi. Han har utviklet det som på engelsk er kjent som «Emotion-focused therapy». Han har inspirert og samarbeidet med flere kjente navn som for eksempel Jeremy Safran og Susan Johnson, og har skrevet en lang rekke artikler og bøker om emosjoner i terapi. Dr. Greenberg ble tildelt American Psychological Association’s 2012 Award for Distinguished Professional Contributions to Applied Research.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]