Eksempsjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

I den katolske kirke innebærer eksempsjon at en institusjon eller en person blir løst (eksemptert) fra biskopens eller metropolittens kirkerettslige overhøyhet. De kan i så fall stilles under en spesielt utpekt embedsmann eller (vanligvis) direkte under paven. I det siste tilfellet kalles institusjonen immediat («umiddelbar»).

Institusjoner som kan bli eksempterte, er bispedømmer, klostre og ordener. Eksempler på immediate bispedømmer er Oslo katolske bispedømme og samtlige bispedømmer i Sveits. Immediate klostre kalles territorialabbedier, f.eks. Einsiedeln kloster.