Ekoton

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ekoton, økoton eller randsone er et grenseområde mellom to biomer. Et ekoton vil ofte vise stor mangfoldighet av organismer. Det skyldes at området fungerer som utvekslingssted både for den indre og den ytre biotopens arter. Ekotonet har også en beskyttende funksjon overfor biotopen bak seg. Randsonene kan fungere som viktige spredningskorridorer for arter som er under utbredelse til nye leveområder.

Noen eksempler er kysten, hvor hav og land møtes, og grensen mellom skog og åpen mark. På slike steder finner man arter som er særegne for begge stedstypene.

Eksempler på ekotoner: