Eierrådighet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

I teorien har den som har eierrådighet rett til å handle fullstendig etter forgodtbefinnende såfremt ikke spesifikke lovbestemmelse forbyr handlingen, i praksis setter andre individers utøvelse av grunnleggende rettigheter og friheter snevre grenser for eierrådigheten. Særlig gjelder dette når eiendomsrett til naturressurser kommer i konflikt med lokalbefolkningens næringsfrihet.