ESTIEM

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Official Logo ESTIEM green 2008.JPG

European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM) er en europeisk studentorganisasjon for studier som kombinerer ingeniørfag med økonomi og ledelse. Formålet med ESTIEM er å fremme kommunikasjon og samarbeid mellom studenter over hele Europa. Organisasjonen består av 65 lokalgrupper fordelt på 25 land (per mai 2011), og er i Norge representert gjennom lokalgruppen i Trondheim, med tilknytning til studiet Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Aktiviteter[rediger | rediger kilde]

I løpet av et år organiserer ESTIEM omkring 80 arrangementer, hvilket innebærer at medlemmer rundt om i Europa treffes i en av lokalgruppene. Arrangementene er inndelt i prosjekter med distinkte profiler: TIMES, Vision, Europe3D, BrainTrainer og Summer Academy. I tillegg til arrangementene har ESTIEM ytterligere to prosjekter, henholdsvis Student Guide, som hjelper studenter med informasjon til utenlandsopphold, og Magazine, som er organisasjonens magasin.

TIMES (Tournament In Management and Engineering Skills) er en case konkurranse for studenter innen Industriell økonomi og teknologiledelse, og hvert år deltar over 250 lag. Hvert lag består av fire personer, som har 3-4 timer på å løse en større problemstilling, før resultatet framføres for en jury. For å vinne turneringen må et lag gjennom tre trinn. Først må det vinne lokalkvalifiseringen ved hjemmeuniversitetet, så semfifinalen, som avholdes ved et annet universitet, og til slutt finalen. Konkurransen holder et høyt nivå, og hittil har Trondheim kun vunnet en gang (i 2003).

Vision er en seminarserie som hvert år omhandler et nytt tema, eksempelvis fornybar energi eller bedrifters samfunnsansvar. På et år organiseres rundt ti Vision seminarer, som utforsker ulike aspekter ved dette tema gjennom foresninger, workshops, case studier, bedriftsbesøk, osv. I tillegg tar Vision seminarene sikte på å øke kulturforståelsen til deltakerne, både ved å presentere vertsnasjonen og deltakerne seg i mellom.

Europe3D fokuserer på å presentere et land fra tre dimensjoner, henholdsvis politikk, økonomi og kultur. I større grad enn de andre prosjektene vil et Europe3D arrangement ofte organiseres i flere enn en lokalgruppe, for slik å få et bedre bilde av landet. Europe3D skiller seg også ut ved at det er 40-50 deltakere på et arrangement, i motsetning til 20-30 som er vanlig.

BrainTrainer tar sikte på å utvikle deltakernes soft skills, eksempelvis presentasjonsteknikk og forhandlingsferdigheter. Opplæringen gis både av profesjonelle trenere og erfarne medlemmer innad i ESTIEM. Foruten selve treningene legger BrainTrainer vekt på at hver enkelt deltaker skal få ny erfaringer, og at det skal arrangementet skal være preget av høy lagånd.

Summer Academy er to arrangement som organiseres om sommeren, ledet henholdsvis av professorene Dietrich Brandt (RWTH Aachen) og Jim Platts (University of Cambridge). Hensikten er å ha åpne diskusjoner og gruppearbeid, både innenfor og utenfor fagfeltet. Mens et vanlig arrangementene i ESTIEM varer om lag fem dager, varer et Summer Academy i to uker. Det er også regnet for å være det mest akademiske av arrangementene.

ESTIEM Student Guide er et nettsted som samler informasjon om universitetene i Europa, og spesielt rettet mot de som ønsker å ta deler av utdanningen sin i utlandet. Artiklene er delt inn i tre deler: 1) studiespesifikk informasjon (f.eks. om kurs), 2) praktisk informasjon (f.eks. om boligmarkedet) og 3) studieaktiviteter (f.eks. om idrettsmuligheter). De ulike lokalgruppene sørger for å oppdatere artiklene jevnlig, supplert med erfaringer fra utvekslingsstudenter.

ESTIEM Magazine er organisasjonens offisielle magasin, og består av artikler innenfor fagfeltet (hver utgave følger et overordnet fokustema), oppdateringer om aktiviteter innad i ESTIEM, arbeidserfaringer fra ferdigutdannede og beretninger om utvekslingsopphold. Magasinet blir utgitt to ganger i året, og er å finne ved lærestedene for de ulike lokalgruppene.

Foruten prosjektene beskrevet over organiseres det en rekke andre arrangement i ESTIEM, uten en overordnet profil. Det foregår også en rekke koordineringsmøter mellom styret, prosjektene og komitéene på sentralt nivå, som består av medlemmer fra de ulike lokalgruppene. To ganger i året avholdes det generalforsamling, som samler omkring 200 av de mest aktive medlemmene, og hvor alle lokalgruppene er representert.

ESTIEM i Norge[rediger | rediger kilde]

ESTIEM NTNU er den eneste lokalgruppen i Norge, og en av tre linjeforeninger ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim. Tradisjonelt har ESTIEM NTNU organisert TIMES lokalkvalifisering den første torsdagen i november, med åtte caselag, og et Vision seminar i slutten av februar, med omkring 35 deltakere fra resten av Europa. Andre arrangement varierer fra år til år. Utover dette jobber linjeforeningen med å legge til rette for at studenter kan dra til arrangement ved de andre lokalgruppene.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]