Drone (insekt)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En drone skiller seg fra abeiderne på kroppsformen og at øynene er større.

Drone er opprinnelig navn på hannen hos honningbien, men brukes gjerne også om hannene hos andre sosiale insekter. Bidronene er gjerne noe større enn de ikke-fertile arbeiderne og har en noe annen kroppsform enn den fertile hunnen (dronningen). De skiller seg også fra arbeiderne ved at fasettøynene er større. Ettersom de er forplantningsdyktige har de ingen stikkebrodd, slik som hos arbeiderne.

I de fleste tilfeller fødes det flere droner for hver dronning. Dronene dør gjerne kort tid etter sverming og paring, mens dronningene lever videre.