Diskusjon:Tove Pettersen (filosof)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Tove Pettersen (filosof). Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 3. apr. 2021 kl. 18:45 (CEST)[svar]

Fagområde[rediger kilde]

En bruker kommer med en noe underlig påstand om at ""Professor i filosofi" er en vernet tittel og kan ikke endres". Det er vanskelig å forstå hva det skal bety. "Professor" er en vernet tittel og det betyr at bare den som er ansatt som professor kan benytte tittelen. "Professor i filosofi" er ingen vernet tittel i seg selv, det er en setning som inneholder en vernet tittel og en ikke-vernet beskrivelse av et fagområdet/arbeidsområdet for stillingen.

Innledningen er ment å være et sammendrag av innholdet i artikkelen. Og der står det vitterlig: "I 2019 tiltrådte hun et professorat i tverrfaglig kjønnsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning." Da må også innledningen ha oppdaterte opplysninger om hennes nåværende stilling. STK har en håndfull faste stillinger og alle er i fagområdet for det instituttet. Dette fremgår også av styrebehandlingen av den og andre ansettelser. Jeg har slått opp nå for å se om det er noe spesielt ved akkurat hennes stilling som gjør at den er i et annet fagområde enn instituttets fagområde, og det er det ikke. Stillingen var utlyst som "Professor/Førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning" (se [1]). Det er riktig at hun var ansatt som professor i filosofi ved IFIKK (Institutt for filosofi og flere andre fag) frem til 2019, men som det fremgår av hjemmesidene er hun ikke lenger ansatt i den stillingen, men i en stilling i tverrfaglig kjønnsforskning ved et annet institutt. --Eirikdlv (diskusjon) 14. jan. 2022 kl. 19:41 (CET)[svar]

@Orian19: Professor er en beskyttet tittel, men den er i hovedsak ikke personlig: om X sier opp stillingen ved universitetet er X ikke lenger professor selv om X fortsatt er kvalifisert som professor. Mastergrad og dr.grad er personlig og noe man tar med seg ut døren. --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. jan. 2022 kl. 23:11 (CET)[svar]

Pettersen ble i 2006 ansatt som førsteamanuensis i filosofi ved (det som nå er) Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. I 2011 fikk hun opprykk til professor ved instituttet. I 2019 sa hun opp stillingen fordi hun var blitt ansatt i en stilling utlyst som professor/førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning som påpekt over. Dette er et lite senter med normalt fire faste stillinger som er ment å betjene det som er senterets fagområde, altså tverrfaglig kjønnsforskning. Selv om Pettersen har sagt opp stillingen som professor i filosofi ved IFIKK har hun selvfølgelig fortsatt sin professorkompetanse i filosofi i behold, men hennes nåværende stillingsbeskrivelse er som professor i tverrfaglig kjønnsforskning ved STK, og hun har altså både den professorkompetansen i filosofi hun ble tilkjent i 2011, i tillegg til professorkompetanse innen tverrfaglig kjønnsforskning som hun vel fikk da hun ble ansatt i sin nåværende stilling. Det er bare professortittelen i seg selv som har vern, ikke en nærmere beskrivelse av arbeidsområdet for stillingen (som "i filosofi" eller "i tverrfaglig kjønnsforskning"). Innledningen bør selvsagt ta med at hun var professor i filosofi frem til 2019 da hun skiftet stilling. Det er helt selvsagt at en som har vært professor i filosofi har sin professorkompetanse i faget i behold, selv om personen nå har en annen stilling i et bredere/tverrfaglig fagområde. Filosofi og kjønnsforskning er beslektede områder i den forstand at filosofi er en vanlig fagbakgrunn for endel kjønnsforskere. Strengt tatt er det bare "professor" alene som er formell stillingstittel (og vernet tittel), og man kan like gjerne bare skrive "professor ved (institutt)". --Eirikdlv (diskusjon) 15. jan. 2022 kl. 13:53 (CET)[svar]
Erikdlv forstår ikke hvordan professortitlene blir brukt, og det virker som denne brukeren forsøker å frakjenne en av de få kvinnelig filosofiprofessor en tittel hun har hatt i over 10 år. Professortitler er knyttet til personens fag og kompetanseområde, ikke nødvendigvis til institusjonen vedkommende er ansatt ved. Her er noen eksempler:
Einar Duenger Bøhn er ansatt ved Institutt for religion, filosofi og historie, UiA. Han er ikke "professor i religion, filosofi og historie", men "professor i filosofi". Hvorfor? Fordi han har fått professortittelen på bakgrunn av hans kvalifikasjoner innenfor filosofi.Øyvind Rabbås og Jens Saugstad er ansatt ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO, de er ikke "professorer i filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk", men "professor i filosofi" (og de presenteres slik bl.a. i Wikipedia). Andreas Føllesdal er ansatt ved Institutt for offentlig rett, UiO. Han er ikke "professor i offentlig rett", men i "(politisk) filosofi". Hvorfor? Fordi han har fått sin professortittel på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner i filosofi. Inga Bostad er ansatt ved institutt for pedagogikk ved UiO. Hun er ikke "professor i pedagogikk", men "professor i filosofi". Hvorfor? Fordi hun har fått sin professortittel på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner i filosofi.
Det samme gjelder for Pettersen. Hun har fått sin professortittel på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner i filosofi. Hun har ikke blitt professor i kjønnsforskning fordi hun har byttet arbeidsted eller fordi hennes fagområde er/har vært kjønnsforskning, men fordi hennes kvalifikasjoner nettopp innen(feministisk) filosofi er relevant for det tverrfaglige senteret. Hun har fikk denne stillingen fordi hun hadde denne professorkompetanse i filosofi. Professor i kjønnsforskning er ikke hennes nåværende stilling. Hennes nåværende og tidligere arbeidssted og stillinger kommer tydelig frem under «Utdanning og arbeid», det er ikke nødvending å ha dette i introduksjonen.
Dessuten presenteres flere de overnevnte professorene som professorer i filosofi på de offisielle nettsidene til Universitetet i Oslo. Hvis Erikdvl mener dette er feil, må denne brukeren kontakte, og fortelle UiO hvorfor vedkommende mener at de presentere sine egne ansatte på feil måte. Så lenge UiO også beskriver disse personene som professorer i filosofi bør de også presentert slik i Wikipedia. Orian19 (diskusjon) 15. jan. 2022 kl. 15:56 (CET)[svar]
Å omtale noen som professor "i (fagområde)" er en språklig konvensjon og ingen formell tittel i seg selv, og er knyttet til det fagområdet som er bestemt i utlysningen av den stillingen man innehar. Det er dokumentert at dette fagområdet i hennes tilfelle (for hennes nåværende stilling) er tverrfaglig kjønnsforskning, ved det instituttet der dette faget er plassert. At hun før var ansatt innen fagområdet filosofi ved det instituttet hvor filosofi primært hører hjemme ved UiO betyr ikke at hun er professor "i filosofi" ved STK når hun vitterlig har søkt og blitt ansatt i en stilling som "professor i tverrfaglig kjønnsforskning". Man kan gjerne ha professorkompetanse i mer enn ett fagområde: i hennes tilfelle i både filosofi (som hun fikk ved opprykket ved IFIKK i 2011) og tverrfaglig kjønnsforskning (som hun fikk hos nåværende arbeidsgiver da hun ble ansatt der). Orian19 forstår åpenbart ikke hvordan professortittelen brukes når vedkommende tror at "professor i filosofi" er en vernet tittel, eller at man beholder denne tittelen også når man begynner i en annen stilling et annet sted, i dette tilfellet i stillingen utlyst som Professor/Førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning. Selvsagt var hennes professorkompetanse i filosofi et viktig grunnlag når hun søkte den stillingen, men det foretas en selvstendig bedømmelse ved utlyste professorater ved UiO, og hun er da tilkjent professorkompetanse to ganger, innen litt ulike (men delvis beslektede) fagområder. Professorkompetanse i filosofi fra 2011 er ikke automatisk grunnlag for ansettelse som professor åtte år senere, i et annet fagfelt og ved et annet senter. (Professorkompetanseerklæringer foreldes etter seks år). Det er bedømmelsen på grunnlag av utlysningen ved STK (innen tverrfaglig kjønnsforskning) som er grunnlaget for ansettelsen i stillingen ved STK (uansett om den i praksis sikkert kan ha lent seg en del på hennes erfaring som professor i et annet, relevant fag).
Det er ingen som sier at noen av de ansatte ved IFIKK er professorer i alle fagene som hører hjemme ved dette "samleinstituttet". Hva folk er professorer i der er bestemt i utlysningen av de stillingene de innehar, på nøyaktig samme måte som ved STK. Man kan gjerne si at Pettersen har vært professor i filosofi (eventuelt mer presist at hun har vært professor innen fagområdet filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk) mellom 2011 og 2019, at hun har professorkompetanse i filosofi, og at hun har rett til å bruke den vernede tittelen professor, men hun er ikke professor "i filosofi" ved STK. Der, i sin nåværende stilling, er hun professor i tverrfaglig kjønnsforskning, fordi det er det som er faget ved det senteret og det var det som var bestemt i utlysningen. UiO beskriver ingen som professorer "i" noe som helst (annet enn i selve utlysningen). I ansattkatalogen presenteres ansatte bare med selve stillingstittelen (professor) og institutt/sentertilknytning. Hva man skriver om seg selv legger ikke UiO seg opp i. At Føllesdal er professor innen fagområdet politisk filosofi ved IOR skyldes at stillingen var utlyst innen dette fagområdet og at det var det fagområdet som ble fastsatt og lagt til grunn i ansettelsesprosessen, og at det forøvrig er praksis ved det instituttet å ansette folk i ikke-juridiske fag. Slik er det ikke her: Utlysningen er tilgjengelig over og der det står eksplisitt tverrfaglig kjønnsforskning. Det er tull å hevde at det er sammenlignbart med at IOR ansetter ikke-jurister innen ikke-juridiske fag med relevans for juss. Kjønnsforskning er i seg selv et tverrfaglig fag der en bakgrunn som filosof er i kjernen av det som er en relevant fagbakgrunn. Det er ingen dokumentasjon på at denne stillingen er den eneste stillingen ved STK som er i "ikke-kjønnsforskning". --Eirikdlv (diskusjon) 15. jan. 2022 kl. 17:46 (CET)[svar]
Det er flere faktafeil i det Erikdvl skriver her, for eksempel at tittel «er bestemt av den stillingen man har.» Flere av de nåværende filosofiprofessorene ved IFIKK ble ansatt i stillingskategorien «lektor» (for å undervise exphil). De er fortsatt ansatt i lektorstillinger, stillingene er ikke omgjort til professorstillinger. Likevel er de ikke «lektorer i exphil», men «professorer i filosofi». Grunnen er altså at de har fått tilkjent professorkompetanse i filosofi på grunn av deres meritter innenfor filosofifaget. Det samme gjelder Pettersen. Og videre, på samme måte som IFIKK er en samlebetegnelse, er også STK det. Filosofi er en del av «tverrfaglig kjønnsforskning», og Pettersen er ansatt for arbeide med feministisk filosofi. Hun arbeider ikke med teologi, sosiologi eller fredsforskning, og er heller ikke professor i noen av disse andre fagene som også er representer ved STK – på samme måte som filosofiprofessorene ved IFIKK ikke er professorer i idéhistore eller klassiske språk. Veldig spesielt at Erikdvl i snart 2 år gjentatte ganger har redigert denne artikkelen på en måte som synes å ville frata en av de få norske kvinnelige professorene i filosof en tittel hun har hatt i over 10 år, men samtidig ikke betviler at mannlige professorer innenfor og utenfor IFIKK og UiO (som for eksempel Einar Øverenget til Andreas Føllesdal) er «professor i filosof». Orian19 (diskusjon) 15. jan. 2022 kl. 19:40 (CET)[svar]
Igjen presenterer du en haug med misforståelser. Fagområdet for stillingen er fastsatt i utlysningen. Opprykket er særkilt regulert i forskrift. Der fremgår det også at opprykket bare kan skje i fagområdet man er ansatt. Er du ansatt som lektor i fagområdet filosofi kan du få opprykk til førsteamanuensis og professor innen det fagfeltet etter reglene i forskriften. Jo, stillingene blir da omgjort til professorstillinger, selv om det ikke innebærer noen automatiske endringer i arbeidsoppgavene. Ex.phil. er ikke et fag/disiplin, det er et arbeidsområde av organisatorisk art, knyttet til organiseringen av undervisningen. De som var ansatt som universitetslektorer for å undervise på ex.phil. var selvfølgelig ansatt innen fagområdet filosofi og har da også kunnet få opprykk innen filosofi som helhet. Uansett har dette null og niks med diskusjonen her, som handler om at du ikke tar med deg fagområdet i din forrige stilling når du skifter stilling og arbeidssted. Hvis jeg er ansatt som universitetslektor i gammelgresk ved UiT og søker en ny stilling som universitetslektor i fysikk ved UiS kan jeg ikke insistere på å fortsette å bare undervise i gammelgresk hos min nye arbeidsgiver, for å ta et mer åpenbart eksempel. Men jeg kan da smykke meg med å ha vitenskapelig kompetanse innen både fysikk og gammelgresk, slik Pettersen åpenbart har professorkompetanse i både filosofi og kjønnsforskning.
Pettersen ble fast ansatt som førsteamanuensis i fagområdet filosofi ved IFIKK i 2006. Hun fikk opprykk til professor innen sitt fagområde ved IFIKK i 2011. Hun sa opp stillingen ved IFIKK i 2019, i forbindelse med at hun søkte og fikk en annen, utlyst stilling som ""Professor/Førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning" ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, dvs. en av de fire faste stillingene som har ansvar for faget tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO. Hvilken stilling hun hadde ved IFIKK, hva som var hennes fagområde ved IFIKK, hennes opprykk innenfor IFIKK og andre forhold ved IFIKK har ingen umiddelbar relevans for den nye stillingen eller dens arbeidsområde, selv om det naturligvis var kvalifikasjoner og erfaring som ble vektlagt da hun ble bedømt for stillingen "Professor/Førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning" ved STK. Tverrfaglig kjønnsforskning som definert ved STK er et tverrfaglig område der man kan ha ulik fagbakgrunn og alle de andre professorene er også opprinnelig utdannet i noe annet. Hvis alle som ble ansatt i STKs utlyste stillinger skulle insistere på at fagområdet deres ikke var kjønnsforskning fordi de tidligere hadde hatt stillinger i andre fag, så ville kjønnsforskning forsvunnet som fag fra UiO, og ingen fagpersoner ville være ansatt i faget. Det er helt tydelig fra utlysningen at dette overhodet ikke var meningen med den stillingen hun har nå.
Både påstanden om at "professor i filosofi" i sin helhet er en vernet tittel som "ikke kan endres", forsøkene på å dra inn opprykk i stillingsnivå som relevant i diskusjonen, og de absurde sammenligningene med Føllesdal og andre som faktisk er ansatt og omtalt med de fagfeltene som var fastsatt i utlysningen, viser en fundamental misforståelse av hvordan professortitler fungerer, og et pussig oppheng i å (bare) omtale henne med den tittelen hun hadde hos sin forrige arbeidsgiver frem til 2019, og gi inntrykk av at hun har den stillingen også ved STK når det er dokumentert at det ikke er tilfelle. Det er rett og slett faktafeil. Det er ingen vil frata henne noe som helst, det er ingen som benekter at hun var ansatt som professor i filosofi ved IFIKK, og det er helt frivillig å søke en utlyst stilling som professor i tverrfaglig kjønnsforskning ved senteret som skal ivareta dette faget. Vi må være etterrettelige, og det er ikke etterrettelig å hevde at STKs stillinger har et annet fagområde enn de faktisk har og at STKs fag faktisk da ikke eksisterer ved universitetet. Det ville være trist for studentene i tverrfaglig kjønnsforskning dersom ikke en eneste av de vitenskapelig ansatte ved senteret for tverrfaglig kjønnsforskning ville vedkjenne seg å ha dette som fagfelt. Heldigvis for senteret virker det ikke som noe de ansatte der har for vane. --Eirikdlv (diskusjon) 15. jan. 2022 kl. 20:48 (CET)[svar]
Både her og i artikkelen har du gjentatte ganger prøvd å legge inn en absurd setning om at hun er "professor i filosof". Det er ikke riktig bruk av det norske språket, og er ingen forbedring av artikkelen. Ja, hun er filosof, ja, hun var professor i filosofi ved IFIKK fra 2011 til 2019 da hun begynte som professor i tverrfaglig kjønnsforskning ved STK, men ingen er "professor i filosof" på norsk. --Eirikdlv (diskusjon) 15. jan. 2022 kl. 20:54 (CET)[svar]
Eirikdvl benytter dessverre hersketeknikker («haug med misforståelser», «absurde sammenligninger», «absurd setning») fremfor å komme med argumenter, unngår å diskutere hvordan det ‘resonnementet’ som fremsetter i forbindelse med Pettersen kan brukes på andre filosofiprofessorer, og gir inntrykk av å ha selve definisjonsmakten når det gjelder hvordan «professor i filosofi» kan brukes. For det første, i artiklen refererer ikke den innledende «professor i filosofi» til hennes tidligere eller nåværende stilling, men til hennes kompetanse. Hennes tidligere og nåværende stilling kommer tydelig og helt etterrettelig frem under «utdanning og arbeid». For det andre, å omtale Pettersen som «professor i filosofi» er helt i tråd med hvordan andre sammenlignbare akademikere (Bostad, Øverenget, Rabbås, Saugstad og en rekke andre) blir omtalt på UiOs nettsider og også i Wikipedia. For det tredje, å omtale Pettersen som «professor i filosofi» innebærer slett ikke en benektelse av at kjønnsforskning eksisterer slik Eirikdvl påstår. Det viser imidlertid hvilke disipliner og kompetanseområder som inngår i den tverrfaglige kjønnsforskning ved UiO – noe som forøvrig er helt i tråd med den stillingsannonsen Eirikdvl refererer til. Der står det eksplisitt at det søkes etter en professor/førsteam. «som jobber metodisk og teoretisk reflektert innen et felt med tydelig tverrfaglig relevans. Å kalle Pettersen «professor i filosofi» er helt legitimt. Orian19 (diskusjon) 15. jan. 2022 kl. 23:24 (CET)[svar]
"Professor i filosofi" er en beskrivelse av arbeidsområdet for en konkret stilling. Det er korrekt at hun har vært professor i filosofi ved IFIKK. Det er feil at hun er professor i filosofi ved STK (jf. utlysningen av stillingen). Professorkompetanse i filosofi er noe man får gjennom bedømmelse og noe man kan sies å ha i en personlig egenskap også etter at ansettelsesforhold i en konkret stilling med filosofi som arbeidsområde er avsluttet. Selv om Pettersen har professorkompetanse i filosofi gjennom å ha blitt tilkjent dette ved IFIKK betyr ikke det at arbeidsområdet for enhver stilling hun tar siden andre steder er "i filosofi". Alle disse andre personene du nevner har blitt ansatt som professorer innen fagområdet filosofi, i motsetning til Pettersen som har blitt eksplisitt ansatt som professor i fagområdet tverrfaglig kjønnsforskning som presisert i utlysningen. Hvis vi skulle akseptere en slik logikk om at siden hun tidligere var professor i filosofi ved IFIKK og opprinnelig er utdannet i filosofi, så må hun være ansatt i det fagområdet også når hun søker stillingen "professor i tverrfaglig kjønnsforskning" ved STK, så kunne jo alle de andre professorene og andre ansatte der også omdefinere sine stillinger til f.eks. fredsforskning og det de jobbet med hos tidligere arbeidsgivere. Da ville ikke senteret ha noen som jobbet med det fagfeltet som er eksistensberettigelsen for senteret, og det ville det ikke være noen mening i å opprettholde Senter for tverrfaglig kjønnsforskning som enhet ved UiO, når det ikke hadde en eneste ansatt som jobbet med det fagområdet som senteret skal ha ansvar for. Det er uredelig å hevde at hun er professor i filosofi ved STK; det er korrekt å opplyse at hun var ansatt som professor i filosofi ved IFIKK og har professorkompetanse i filosofi (og kjønnsforskning). Du bare durer frem med dette tøvet, i stedet for å forholde deg til det rimelige kompromisset om å ikke ta med noen påstand om hvilket fag hun er professor "i" ved STK, og heller formulere det på en mer vanlig måte som at hun er "professor" (den fulle, formelle stillingstittelen) ved det senteret som er nåværende arbeidsgiver. Uansett hva du måtte mene personlig at hun er professor "i" er det stilt alvorlige spørsmålstegn ved denne påstanden din når vi har funnet frem originalutlysningen som eksplisitt omtaler stillingen som "professor i tverrfaglig kjønnsforskning" ved STK og overhodet ikke nevner filosofi. --Eirikdlv (diskusjon) 15. jan. 2022 kl. 23:32 (CET)[svar]
Eirikdvl fortsetter med ubegrunnede påstander. «"Professor i filosofi" er en beskrivelse av arbeidsområdet for en konkret stilling» skriver Eirikdvl – hvor har Eirikdvl hentet denne definisjonen fra? Eirikdvl kan ikke lage sine egne definisjoner, det er virkelig uredelig. Professor i filosofi refererer til kompetanseområde, det er slik dette blir brukt blant annet på UiOs nettsider både av og om andre professorer i filosofi. «Disse andre personene du nevner har blitt ansatt som professorer innen fagområdet filosofi» skriver Eirikdvl. Dette er direkte feil. Fremfor å begrunne påstanden fortsetter Eirikdvl sitt korstog. Motivet for dette er uklart, det kan handle om en generell motvilje mot kvinner i filosofi eller en manglende forståelse av at professorer i filosofi kan arbeide tverrfaglig. Men siden Eirikdvl har redigert som besatt på akkurat denne artikkelen i flere år uten å gjennomgå eller kommentere hvordan andre filosofer bruker «professor i filosof» og heller ikke klart å komme med en begrunnelse for sine påstander om hva som i følge vedkommende er korrekt bruk av "professor i filosofi" fremstår jo det hele mest som et angrep på Pettersen. Triste greier du holder på med Eirikdvl. Orian19 (diskusjon) 16. jan. 2022 kl. 03:47 (CET)[svar]
Det virker som du ikke skjønner skillet mellom konkrete opplysninger om professorstilling ved en bestemt institusjon og professorkompetanse når du hevder at "professor i filosofi ved UiO" bare refererer til kompetanseområde. Et eksempel som godt illustrerer skillet er Arnved Nedkvitne, som har professorkompetanse i historie (ingen kan ta fra ham kompetansen), men som ikke lenger er professor i historie ved UiO. Et hypotetisk eksempel er at en professor i filosofi sier opp jobben og i stedet tar jobb som HR-direktør ved UiO, vedkommende blir da tidligere professor i filosofi ved UiO og nåværende HR-direktør ved UiO. At du spør hvor definisjonen av "professor i (fag)" som arbeidsområdet for en konkret stilling er hentet fra sier mye, fordi dette er så språklig opplagt at jeg aldri har møtt noen som har kranglet på det. Denne definisjonen er hentet fra lov og forskrift, og fra slik tittelen ellers alltid har vært brukt på norsk. Nærmere bestemt fra universitets- og høyskoleloven § 6-7. Det er ingen som bestrider at Pettersen har rett til å bruke tittelen professor (som har vern som et enkeltstående ord). Det er krav i forskrift og retningslinjer om at bedømmelser/utlysninger skal presisere fagområdet for stillingen, ved UiO heter det at "Til kunngjøringen hører en stillingsbeskrivelse med nærmere presisering av fagområde/disiplin og ansvarsområde"[2] Det var eksplisitt presisert i tråd med dette regelverket som "tverrfaglig kjønnsforskning". Det står rett ut og allerede i overskriften "Professor/Førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning"[3]. Å endre dette til "professor i filosof" (sic!) fordi hun hadde det som arbeidsområde i den stillingen hun hadde ved IFIKK til 2019 er en grov misforståelse av hvordan tittelen brukes, og kommer nærmest i kategorien sitatfusk. Det ville langt mer etterrettelig å skrive f.eks. at hun "er en norsk filosof, som er professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO. Hun var professor i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk fra 2011 til 2019." Jeg vet for øvrig ikke om noen andre filosofer som noen brukere forsøker å omtale som "professor i filosof" (sic!) og med feilaktige/misvisende titler og opplysninger, så det er først og fremst i denne artikkelen at akkurat dette har vært et problem på grunn av Orian19s redigeringer. --Eirikdlv (diskusjon) 16. jan. 2022 kl. 11:57 (CET)[svar]

Redigeringskrig[rediger kilde]

Jeg har sperret artikkelen for redigering i tre dager på grunn av redigeringskrig. Kanskje Bruker:Bjerrebæk har noen kommentarer til diskusjonen over? - 4ing (diskusjon) 16. jan. 2022 kl. 08:53 (CET)[svar]