Diskusjon:Teosofi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Presentasjonen av teosofi[rediger kilde]

I en leksikalsk artikkel er det ikke smart å skrive uforståelig. Gjør det så enkelt som mulig, så kan interesserte bruke de mange kildehenvisningene lenger ned på sida. --Vindheim 23. aug 2006 kl. 08:46 (UTC)

Forenkling forbi det som er rettferdig og troverdig?[rediger kilde]

En middelvei mellom forenkling og dybde er kanskje å foretrekke? I utgangspunktet har denne artikkelen dårlig leksikalsk verdi med hensynt til alle de løse trådene som henger rotete sammen. Hva er en Lha? Hva sier det leseren å lese at vår jord er en rekke på syv kloder, og at det dertil finnes syv planetariske skjemaer? Kanskje det ville vært bedre å presentere planetsystemet som et makrokosmisk chakra-system (noe som krever en beskrivelse av hva et chakra er, i funksjon og struktur)? Dette inngår jo i den grunnleggende informasjon som utenlandske teosofiske selskaper presenterer i deres hefter, og jeg mener det ikke er behov for å undervurdere oss nordmenn noe mer. Denne såkalte leksikalske teksten nevner at vår menneskehet er den femte rotrasen, men hva med de andre nåværende underrasene som nevnes som utskudd av de tidligere rotrasene? Er de altså ikke av vår menneskehet? For meg er det åpenbart at den teosofiske læren er blitt presentert på en mangefull og feilaktig måte.

Jeg er enig med deg i at man ikke må gjøre det komplisert, men jeg mener også at det ikke er smart å presentere en komplisert lære på en sådan enkel og fattig måte at framlegget blir absurd, muligvis direkte latterlig, i det minste i henhold til kildematerialet. Man må først og fremst besitte viss respekt for materiet og forfatters hensikt, så kan man benytte de pedogogiske evnene deretter. Vi ønsker da ikke at forklaring og skildring skal ha motsatt virkning enn den nysgjerrighet som du nevnte?

Da artikkelen fremmet Teosofi som syntese av vitenskap og filosofi, forsøkte jeg på en lettfattelig måte (uten bruk av tekniske begreper) å vise til det tallforhold hvorved Blavatsky bygger hennes påstander på allerede ifra første setning i The Secret Doctrine. Dette kan gjøres på flere måter, men slik forfatningen er nå i artikkelen, yter presentasjonen ikke rettferdighet overfor et litterært arbeide som blant annet hevdes å ha kommet både relativitetsteorien og kvantefysikken i forkjøp (for det er relativt kjent at det er stadfestet at The Secret Doctrine lå på pulten til Einstein, full av notater i - og det hadde nok verket neppe gjort om hans førsteinntrykk hadde vært denne artikkelen).

Kanskje en løsning på dette er å tilvirke separate artikler om Isis Unveiled og The Secret Doctrine, om deres betydning for samtid og ettertid innen vitenskap, filosofi og religion, for slik å yte selve den teosofiske læren bedre leksikalsk rettferdighet for dens rikdom på kunnskap og framsynte refleksjoner? Zacharo 23. aug 2006 kl. 12:55 (UTC)


Egne artikler om Den Hemmelige Lære og Isis Unveiled er en god ide. Ellers vil jeg bare påpeke at en leksikalsk artikkel ikke skal erstatte propagandabrosjyrer fra ulike teosfiske organisasjoner, men gi et saklig og mest mulig objektivt innblikk i det fenomenet som beskrives. --Vindheim 23. aug 2006 kl. 13:00 (UTC)


Jeg kan ikke se hva propagandahefter har med denne diskusjonen å gjøre ... jeg gav til uttrykk en observasjon av at teosofiske informasjonshefter (propaganda eller ei) for utenforstående ofte har større klarhetsverdi i relasjon til teosofiens esoteriske lære enn hva denne artikkelen har (da man først har valgt å benytte esoteriske begreper). Hittil har denne artikkelen vært et sitat fra en bok, og hvis det er ment at artikkelen fortsatt skal forbli nettopp som det, har jeg misforstått hensikten med Wikipedia, ja, selv reglene har jeg misforstått. Jeg holder fast på at det er lurt, og korrekt, å presentere den teosofiske kosmologien som en evolusjonslære om hvordan alt har utspring i en kilde, en singularitet, for det er nettopp dette hvordan som er essensen i den kosmologi som skiller Teosofi ifra tankesystemer som kan synes å ligne i effekt av overfladisk og løselig bruk av begreper (som jeg ikke finner høvelig i noen type leksika).
Det er fortsatt mye ved denne artikkelen som forvirrer meg, noe jeg ikke tar som et godt tegn i og med at jeg har studert kildematerialet i omtrent femten år. Hvis ikke jeg, bør noen med vektig kunnskap og oversikt ta på seg oppgaven med å ordne opp i artikkelen, slik at Teosofi har en verdig presentering, endog lærerikt, framfor å bli henvist til fremmedspråkelige linker.
Videre kan jeg ikke se en sakelig grunn for den aggressive slettingen av mitt bidrag, da det ikke fantes noe i teksten som ikke lot seg forsvare ved å være fremmed for kildematerialet, men som derimot ånder som eksplisitte hovedteser i kildeteksten. Ved behandling og ord blir det indikert at jeg ikke er seriøs bidragsperson begrunnet i en generell innvending at man må gjøre forklaring så enkelt og forståelig som mulig (selvfølgelig), men hvis enkelhet nå innebærer sensurering (ved personlig forestilling om folks forstålsesevne) av viktige og essensielle elementer ved en doktrine, er det jo dette som ikke lar seg bli rettferdiggjort som seriøst leksikalsk opplysningsarbeide, i verste fall bli forstått som ramponering (framfor redigering og påbygging) av andres seriøse bidrag. Zacharo 24. aug 2006 kl. 20:00 (UTC)
Ditt bidrag er ikke blitt slettet. Jeg har forøskt å forenkle språket, og flyttet på noen avsnitt og fjernet noen avsnitt som jeg fant uforståelige. --Vindheim 24. aug 2006 kl. 21:47 (UTC)
Jeg har nå utdypet teksten noe mer, men jeg var visst ikke logget inn på tidspunktet. Brukeren "83.108.43.83 (Noe omskrivning i kosmologi; utdypelse av menneskets indre natur)" er meg. Jeg håper jeg har klart å uttrykke meg mer forståelig denne gangen. Hvis det er noe i teksten som virker tvilsomt i henhold til teosofisk kildematerialet, er det bare å spørre eller innvende, så skal jeg forsøke å tilveiebringe referanser som kan bringe klarhet i om presenteringen er gyldig eller ei. Zacharo 25. aug 2006 kl. 05:30 (UTC)

Definisjonen av Teosofi[rediger kilde]

Artikkelen sier at "Teosofi ... er en religiøs filosofi."

Rudolf Steiner definerte Teosofi på følgende måte, i sin egen bok "Teosofi": "Mennesket må tenke seg at dets høyeste bestemmelse på en eller annen måte står i sammenheng med det guddommelige. Derfor kan også den visdom som går ut over det sanselige, og som åpenbarer for mennesket dets guddommelige vesen, kalles "guddommelig visdom" eller teosofi. Betraktningen av det åndelige som skjer i verdensaltet kan man betegne som åndsvitenskap. Behandler man innenfor denne som et særskilt område de resultater som angår menneskets åndelige vesenskjerne, som som tilfellet er med denne bok, så kan man om dette bruke betegnelsen "Teosofi", som gjennom århundrer er blitt anvendt i denne betydning......." (Innledningen)

Her er teosofi definert som læren om menneskets åndelige vesenskjerne. Kanskje "religiøs filosofi" bør erstattes med noe slikt som at "Teosofi ... er læren om at menneskets åndelige vesenskjerne er guddommelig"?

tja. hvis du skriver " ..ifølge Rudolf Steiner .." skulle det være greitt.--Vindheim 9. apr 2007 kl. 20:42 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Teosofi. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 5. aug. 2017 kl. 09:05 (CEST)