Diskusjon:Stopp islamiseringen av Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Høyreekstremisme?[rediger kilde]

Jeg foreslår at artikkelforfatterne forholder seg til konkrete kjennsgjerninger og unngår udokumenterte påstander om "rasisme" og "høyreekstremisme". Linuxboksen

Jeg mener det må være helt greit å beskrive denne organisasjonen som en høyreekstrem, rasistisk organisasjon. Kph 2. jun 2008 kl. 02:01 (CEST)
Jeg er helt enig med Kph. – Erik, 7. jun 2008 kl. 20:46 (CEST)
Det er for det foerste ingen kilder for paastandene om rasisme eller hoyreekstremisme. For det andre er det selvfoelgelig fullt mulig aa kritisere muslimer og islam uten aa vaere rasist. Skal Wikipedia ha neutral point of view eller politically correct point of view? Linuxboksen
Det må selvsagt kildebelegges, slik at det komme frem hvem det er som karakteriserer organisasjonen slik.--Kjetil_r 7. jun 2008 kl. 23:57 (CEST)

Uten å støtte opp om organisasjonen så kan hverken karaktisere dem som høyreekstreme eller rasistiske, det siste må i så fall være at man kan karaktisere som rasisme at enkelte blant dem ser på de hvite i vesten som selvutslettende og har en voldsom beundring for for eksempel hinduer og andre ikke-vestlige de ser som håpet for fremtiden.

At de blir stemplet som rasister er ingen hemmelighet, men rasisme har blitt brukt mot snart de fleste i en eller annen sammenhang og sier ofte mer om hvem som kommer med påstanden. Mye rart kan sies om den gruppen, jeg har selv snakket mye med et par av dem og de har et ganske ensidig og kompromissløst syn på islam, men rasister er de ikke. Jeg vil heller bruke beskrivelsen Shabana Rehman gav dem, «blant islamkritikere er de hard-core». Jeg skriver dette kun som en kommentar til diskusjonen ovenfor, ikke til artikkelen. --Flyvende Banan 8. jun 2008 kl. 00:32 (CEST)

Uten å fokusere på denne organisasjonen, synes jeg å huske at Torbjørn Jagland (Arbeiderpartiet) en gang advarte mot «muslimsk fascisme». Og han tilhører vel ikke «høyresiden» – eller?
Videre reagerer jeg på det utvidede rasisme-begrepet. «Rase» var opprinnelig ensbetydende med den kaukasiske, den negroide, den mongoloide rase, etc. Idag er rasisme-paragrafen utvidet til også å omfatte kritikk av en religiøs tro.
Å være motstander av et totalitært system, enten det er religiøst eller politisk begrunnet, er ikke nødvendigvis rasisme (i ordets opprinnelige mening).
Og kvinnesynet hos SV og Rødt («venstresiden») er vel neppe i tråd med den praksis vi ser utøvd i en rekke land? Ranværing 29. jul 2008 kl. 13:48 (CEST)
Sagt på en annen måte: Er Islam en rase? Og videre: Diktatur er diktatur, enten det kalles «venstre», «høyre» eller noe annet. Skillet går ikke mellom «høyre-diktaturer» og «venstre-diktaturer». Skillet går mellom diktatur og frihet. Ranværing 29. jul 2008 kl. 14:02 (CEST)
Et unntak er sufiene. De blander seg ikke opp i politikk (og er derfor ikke totalitære). De respekterer kvinner som likeverdige med menn. En nyanse som bør nevnes om Islam. Ranværing 30. jul 2008 kl. 23:20 (CEST)
Islam/muslimer er ikke en "rase", og motstand mot religioner, ideologier eller (generell) innvandring er ikke rasisme. Dette er det vel enighet om, og artikkelen er ikke kategorisert under rasisme og vil ikke bli det så lenge de ikke blir spesielt kjent for rasistiske holdninger. Btd 30. jul 2008 kl. 23:32 (CEST)
Ikke helt korrekt. Rasisme er ikke utelukkende knyttet til etnisitet. «Racial discrimination is treating people differently through a process of social division into categories not necessarily related to race.»[1]. Ezzex 30. jul 2008 kl. 23:37 (CEST)
For det første bruker vi ikke Wikipedia som kilde, for det andre har jeg ikke nevnt etnisitet (som ikke har noe med gener ("rase") å gjøre). Sosial rasisme har jeg aldri hørt om fra fagfolk i Norge eller ellers, og skjønner heller ikke hva det skal bety. Jeg beskrev hva enigheten her er om hvordan kategorien skal benyttes. Btd 30. jul 2008 kl. 23:54 (CEST)
«Diskriminering» er et bedre ord enn «rasisme». Sør-Afrika var tidligere en rasistisk stat, i ordets sanne forstand. Det «utvidede rasisme-begrepet» har i virkeligheten bare skapt begrepsforvirring.
Et eksempel på korrekt ordvalg er tittelen på Lov nr 42 av 20. juni 2008: «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).»
Dersom kritikk av Islam er «rasisme», da må man kunne si det samme om diskriminering av HIV-smittede, homofile, arbeidsledige ... en uendelig liste. I en eller annen forstand er vi alle en del av et mindretall.
Jarle Synnevåg ble dømt for «rasisme» pga Islam-kritikk. Gjennom denne dommen har rettsvesenet bidratt til begrepsforvirringen. Det rette navnet er «diskriminering». Ranværing 1. aug 2008 kl. 8:27 (CEST)
Ble Synnevåg dømt i rettsvesenet? Så vidt jeg kan se av et Google-søk fikk han et forelegg av politiadvokaten ved Romerike politidistrikt med den begrunnelse at «innleggene hans var egnet til å forhåne og skape ringeakt for personer med tilhørighet til islam». I såfall er det Dagbladet og andre deler av dagspressen som har bidratt til begrepsforvirringen, ikke politiet / rettsvesenet. --Kjetil_r 1. aug 2008 kl. 08:58 (CEST)
Du har rett i at dagspressen er bidragsytere: John Rasmussen i Dagbladet 7. mai 2002: «Forsker rasismedømt». Kaia Storvik i Dagsavisen 2. september 2007: «Rasisme? Ja takk!». Dette stikker imidlertid dypere, og brukeren Ezzex har nemlig et poeng i det han skriver. Jeg er nemlig personlig blitt stemplet som «rasist» på grunn av argumenter jeg kom med om den gamle sivilisasjonen Sumer i dagens Irak.
Benektelsen av rasebegrepet (i dets sanne, genetiske, mening) har skapt forvirring om Sumer. Sumererne kalte seg ikke selv «sumerere». Det var ikke et etnonym. De kalte seg selv SANG-GIG, opprinnelig løselig oversatt med «svart-hoder». Forskerne trodde derfor i begynnelsen at Sumererne var negroide.
Antropologene Dudley Baxton og Talbot Rice konkluderte, etter å ha analysert levninger av Sumerere i byen Kish, at de ikke hadde funnet «en dråpe negroid blod» og heller ikke mennesker av den såkalte nordiske type. Den sumeriske sivilisasjon bestod delvis av dravider og delvis av såkalte «armenoide», som var deres benevnelse på en avart av den alpine type.
Ved å definere «den sumeriske rase» kan man lokalisere hvor de kom fra. De var ikke områdets urbefolkning. Selv påstod de at de innvandret til Mesopotamia fra nord.
En språkforsker hevdet senere at SANG («svart») også betyr «natt» og «nord», på samme måte som Proto-Finsk *Sänke. Etnonymet kan dermed bety «folkene (hodene, GIG) fra nord (SANG)», istedetfor «svarthoder». Dermed gir det mening: Den sumeriske befolkning lignet folk i Beluchistan, og kan ha utvandret derifra.
Dette var en argumentasjonsrekke jeg en gang kom med. Jeg ble umiddelbart stemplet som rasist. Argumentene ovenfor ble stemplet som «Goebbelsk». Jeg ble kalt rasist.
Dette er feil. Det er ikke rasisme å si at det finnes raser. Rasisme er å hevde at én eller annen rase er «overlegen». Da jeg benyttet ordet i tradisjonell, antropologisk forstand, ble jeg stemplet som «rasist» samtidig som jeg hevdet at Sumer var en høyt utviklet sivilisasjon.
Blir det ikke absurd at man på den ene side kan dømmes for (eller stemples i dagspressen for) «rasisme», samtidig som selve eksistensen av raser benektes?
De som mener denne organisasjonen krenker deres religiøse tro, burde bruke ordet «diskriminering» istedetfor «rasisme». Islam er ingen rase. Jeg stilte dette spørsmålet retorisk i et innlegg ovenfor. Ranværing 1. aug 2008 kl. 10:10 (CEST)
Et annet eksempel. Ifølge en forskningsrapport på MedLine er koreanere mer «immune» mot diabetes enn andre. Koreanere i risikogruppen kan bryte flere «tabuer» uten å få diabetes. Forskere gransker deres gener, for å finne ut av hvorfor koreanere reagerer anderledes enn f.eks. japanere og kinesere.
Dersom man av denne grunn hevder at «den koreanske rase» er overlegen og høyere utviklet enn Européere, ja da kan man – utrolig nok – anklages for «hets av koreanere» (!). Ene og alene ved å bruke gamle antropologiske definisjoner. På samme måte som man kan anklages for å «hetse Sumer» samtidig som man sier at Sumer var en høyt utviklet sivilisasjon. (!)
På samme måte som Carl von Linné systematiserte planter i ulike arter, på samme måte som vi snakker om katte- og hunderaser, behøver det ikke ligge noe nedsettende i det antropologiske begrepet. Men det er omstridt.
Det er omstridt, og enda mer rot oppstår når man trekker inn religiøs tro. Selv om Jehovas vitner flere ganger har prestert å gå meg på nervene, kunne det aldri falle meg inn å kalle Jehovas vitner for en «rase». Ranværing 1. aug 2008 kl. 10:47 (CEST)
Rasisme brukes i norsk språk synonymnt med diskriminering på bakgrunn av rase og etnisitet. Da religiøs tro er sterkt knyttet til etnisitet er rasisme og diskriminering på tro sterkt korrelert. En annen definisjon av rasisme er "spre frykt og angst i deler av befolkningen" og da kan en jo lure på hvordan dette skal avgrenses. Fomi er en høyreekstrem organisasjon med mål å spre frykt og angst blant muslimer. 84.208.123.62 1. aug 2008 kl. 11:30 (CEST)
Tabloider, politiske skittkastingsdebatter, o.l. er en dårlig kilde til et leksikons språkbruk, vi bør tilstrebe å bruke faglige og korrekte termer og definisjoner. Etnisitet har tilknytning til religion fordi det først og fremst er et kulturelt uttrykk, og rasisme er heller ikke synonymt med etnisk diskriminering. Hvor har du den andre definisjonen din fra? Det høres mer ut som terror. Btd 1. aug 2008 kl. 12:44 (CEST)
La meg presisere at jeg verken er medlem av eller talerør for organisasjonen. Det jeg reagerer på er hvordan navnet rasisme har endret innhold. Når du sier «diskriminering», treffer du derimot spikeren på hodet; fordi enhver form for diskriminering er i strid med både et liberalt demokrati og prinsippene om likhet for loven. Hva som er denne spesifikke organisasjonens ståsted i så måte, får den svare for selv. «Diskriminering» er et mye mer egnet ord, for det dekker både rasisme (i betydningen rase-diskriminering), kultur og religion. Så får man heller være enig om å være uenig. Jeg har en utmerket kinesisk tannlege, bekjentskaper fra Thailand, Polen, Slovenia såvel som Kosovo. Og selv om deres gener er forskjellige fra mine, har jeg aldri oppfattet dem som «mindreverdige». Faktisk har jeg (som nevnt) større aversjoner mot Jehovas vitner, men også de har rett til å tro hva de vil, sålenge de respekterer andres tro. Ranværing 1. aug 2008 kl. 14:29 (CEST)

Formell utdannelse[rediger kilde]

Har ikke Synnevåg doktorgrad?

Fjernet kategori[rediger kilde]

Jeg fjernet SIAN fra kategorien hoeyreekstremisme, siden det er aapenbart at SIAN ikke har noe i en slik kategori aa gjoere. Uttrykket hoeyreekstremisme blir i normal spraakbruk brukt om nazistiske eller voldelige hoeyreorienterte grupper, og SIAN er ingen av delene. Jamfoer diskusjonen vi tidligere har hatt om venstreekstremisme, der det var enighet om at endog en sterkt venstreradikal og militant voldelig organisasjon som Blitz ikke hadde noe i denne kategorien aa gjoere. Da har selvfoelgelig ikke SIAN noe i hoeyreekstremisme-kategorien aa gjoere heller - med mindre det er PK-perspektivet som legges til grunn der Blitz og AFA bare er "venstreradikale" mens alle til hoeyre for FRP selvfoelgelig er "hoyreekstreme". Linuxboksen

Jeg mener høyreekstremisme omfatter alle grupper som propagerer hat/rasisme i en eller annen form. Artikkelen kan så absolutt bli bedre av kilder, tenker det er nok av kritikere som det går an å sitere. Jeg legger ikke til grunn noe perspektiv der det ikke finnes venstreekstremisme, jeg har bl.a. skrevet ganske utførlig om terroristiske grupper som f.eks. Rote Armee Fraktion. Sammenligningen mellom Blitz og FOMI/SIAN halter ganske mye, siden Blitz er mye forskjellig. Benjamin 7. jun 2008 kl. 20:56 (CEST)
Det er for det foerste din personlige mening og slett ingen autoritativ definisjon at "høyreekstremisme omfatter alle grupper som propagerer hat/rasisme i en eller annen form". For det andre er er paastanden om at SIAN propagerer hat og rasisme en paastand fra kritikere og ingen objektiv sannhet. Saa godt som alle som ytrer seg kritisk om muslimer og islam, enten du heter Carl I. Hagen eller Hege Storhaug, maa regne med aa faa slike paastander slengt etter seg. Saa dersom anklager fra kritikere om at man sprer hat og rasisme er grunn god nok til aa havne i kategorien hoeyreekstremisme, saa er det mange flere som skulle vaert her Linuxboksen.
Sammenligningen mellom Blitz og FOMI/SIAN halter ganske mye, siden Blitz er mye forskjellig. Benjamin 7. jun 2008 kl. 20:56 (CEST)
Nei, sammenligningen holder den. En venstreradikal organisasjon som bruker vold, om enn ikke ren terror, for aa naa sine politiske maal, slipper aa bli plassert i kategorien venstreekstremisme, mens SIAN skal plasseres i denne kategorien bare fordi kritikerne kommer med de vanlige paastandene om hat og rasisme, anklager som jamt og trutt skylles over saa godt som alle som er kritiske til dagens innvandringspolitikk. Linuxboksen.
Sammenligningen mellom fomi/sian og blitz er reinhekla vrøvl. Sian formidler religiøs hets, noe en neppe kan si blitz beedriver. Å hentyde til at Blitz er i nærheten av å bedrive terror er så usakelig at det nærmer seg diskvalifisering i videre debatt. Hold deg til saken og ungá karakterisering av andre organisasjoner som mangler rot i virkeligheten. Blitz er mye rart, men ungå å omtale urelaterte organisasjoner i slike vendinger. 84.208.123.62 1. aug 2008 kl. 11:17 (CEST)

Originalresearch[rediger kilde]

En anonym bruker har gjentatte ganger lagt inn paastander om at SIAN er inkonsekvente fordi de paa den ene siden hevder at de baserer sitt arbeid paa menneskerettighetene og paa den andre siden vil nekte muslimer aa rope ut boenner fra minaritene, og den anonyme brukeren hevder videre at "Foreningen har ikke kommentert misforholdet mellom dette standpunktet og menneskerettighetserklæringens §18 om fri religionsutøvelse".

Dersom det var noen som offentlig hadde framfoert denne kritikken mot SIAN, kunne denne kritikken selvfoelgelig bli omtalt. Men at enhver Wikipedia-bruker skal legge inn sin egen personlige kritikk av paastaatte inkonsekvenser i foreningens prinsipprogram er og forblir originalresearch. Og at foreningen ikke har kommet med en offisiell uttalelse med svar paa kritikk som aldri har blitt framfoert offentlig er vel heller ikke noe rart. Personlig kan jeg ellers ikke se hva som skulle vaere det menneskerettighetsstridige i aa forby stoeyforurensning av det offentlige rom, enten det gjelder raanebiler med hoey musikk paa stereoen, selgere som staar med megafon og broeler ut reklame for alskens produkter - eller hoeylydte boennerop fra minareter for den saks skyld. I Norge har vi for eksempel noe som heter helgefred, er det ogsaa menneskerettighetsstridig naa? Linuxboksen 8. jun 2008 kl. 11:01 (CEST)

Jeg synes at Linuxboksen trekker begrepet «original forskning» usedvanlig langt. Wikipedias regler mot original forskning er etablert for å hindre at wikipedia blir et forum for refuserte forskningsbidrag og eksentriske teorier om årsakssammenhenger. Det kan ikke beskrives som original forskning når det trekkes en slutning om forholdet mellom to setninger; i så fall ville det være umulig å lage artikler på wikipedia som inneholder annet enn enkle SVO-setninger. Hvis Linuxboksen mener at det er original forskning å påpeke åpenbare inkonsekvenser i foreningens prinsipprogram, så misbruker han wps indre regler for å fremme sin egen agenda.
Det som etter alt å dømme strider mot menneskerettighetene er å forby bygging av moskeer, det er ikke til å komme utenom. Den urimelige tiraden om bønnerop og rånebiler får tale for seg selv. --MHaugen 8. jun 2008 kl. 21:51 (CEST)
Jeg er enig med Linuxboksen her, det er ikke vår oppgave å bedrive kritisk journalistikk, som å avdekke (påpeke som første medium) slike misforhold. Vi kunne for eksempel skrevet det samme i artikkelen om kirken som maner til helgefred samtidig som de ringer med kirkeklokkene. Inkonsekvent nok til at det kan påpekes, men så lenge vi ikke kan vise til kilder som bekrefter at de er kritisert for dette er det OR og vil bli fjernet. I tillegg til diskusjoner som dette – er det en menneskerett å bråke så mye en vil, eller har en krav på fred i heimen? Det er en diskusjon andre får ta og vi referere til. Btd 8. jun 2008 kl. 22:00 (CEST)

Alle kritikere "har bakgrunn fra venstresiden"?[rediger kilde]

Det står nå i artikkelen at «kritikere av grupperingen [...] alle har bakgrunn fra den politiske venstresiden i Norge». Dette er helt feil. Alle ikke-høyreekstreme politiske grupperinger tar selvfølgelig avstand fra denne gruppen. Det kan selvsagt være at akkurat de personene som er sitert har bakgrunn fra venstresiden, men det er en ren tilfeldighet. Vi kunne jo like gjerne sitert f.eks. Det Mosaiske Trossamfund Oslo som har sagt klart hva de mener om denne gruppen. Det samme gjelder folk med tilhørighet i omtrent hele det politiske spekteret i Norge. Jeg synes derfor at bisetningen «som alle har bakgrunn fra den politiske venstresiden i Norge» bør tas ut, siden den gir inntrykk av at det bare er venstresiden som er kritiske. Benjamin 25. jun 2008 kl. 04:01 (CEST)

Det staar ikke at det bare er folk fra venstresida som kritiserer gruppa, men det er referert til to kritikere av gruppa som begge har bakgrunn fraa venstresida. Dersom det er personer som ikke tilhoerer den politiske venstresida som har gaatt ut med tilsvarende krass kritikk mot gruppa saa er det vel bare aa vise til denne kritikken da. De to kritikerne som det er vist til saa langt har begge SV-bakgrunn. Den ene av dem er til og med en person som har deltatt i planleggingen av venstreekstrem terror. Linuxboksen 26. jul 2008 kl. 22:31 (CEST)
Jeg savner foroevrig dokumentasjon for paastanden om at "alle ikke-høyreekstreme politiske grupperinger", som for eksempel partiet Demokratene, Senter mot antisemittisme, document.no, Honestthinking, Human Rights Service etc, "selvfølgelig [tar] avstand fra denne gruppen". Eller er disse ogsaa höyreekstreme? Linuxboksen 26. jul 2008 kl. 22:38 (CEST)
Det er i alle fall åpenbart at det ikke kan stå at «kritikere» hevder det ene eller det andre (jf. denne redigeringen). På engelsk Wikipedia hadde et slikt utsagn blitt merket med en:Template:Who. Det må komme klart frem hvem det er som mener hva. Nevner man kritikernes bakgrunn / politisk ståsted og eventuelle argumenter blir det også lettere for leserne å vurdere om kritikken er velfundert eller basert på synsing. --Kjetil_r 26. jul 2008 kl. 22:57 (CEST)
De to kritikerne som er sitert, er hentet fra en raskt søk i atekst. Begge er navngitt, det er vist til partitilhørighet for den som uttaler seg som partirepresentant; for Gules vedkommende er det vel HEF-stillingen som bringer ham på banen. Det kunne selvsagt vært sitert fra andre kritikere, og det er kanskje nødvendig for å dempe POV-redigeringene fra Linuxboksen. Det ser ut som om han bruker en klassisk debatteknikk som både er usaklig og uryddig: han forsøker å marginalisere kritikerne, for derved indirekte å underkjenne kritikken. WP har ellers lært oss at dokumenterte utsagn har gyldighet i kraft av seg selv, uavhengig av partibok. Det er på tide at Linuxboksen lærer det. MHaugen 27. jul 2008 kl. 03:35 (CEST)
Du har gjort noen raske soek i Atekst og funnet ut at noen personer og grupper paa venstresida (begge de to kritikerne er SV-ere) kommer med krasse anklager mot gruppa, og dette er naa innbakt i artikkelen, saa hva er det du er misfornoeyd med? Aa finne fram noen innlegg paa Atekst fra to SV-ere og presentere deres meninger som en generell kritikk framfoert av representanter fra hele det politiske spektrum er ikke saerlig etterrettelig. Linuxboksen 27. jul 2008 kl. 12:10 (CEST)


Naar det gjelder Lars Gule og MHaugens utsagn om at "for Gules vedkommende er det vel HEF-stillingen som bringer ham på banen", saa kunne det vel ellers vaere relevant aa referere til at den samme Lars Gule i kraft av aa vaere generalsekretaer i HEF allerede er doemt for aerekrenkelser mot SIAN-lederen Arne Tumyr. Se http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/12/06/451451.html.
(Dagbladet.no): Human-Etisk Forbund er dømt for ærekrenkelser, og må betale en tidligere fylkesleder 30 000 kroner i oppreisning. Dommen falt i Oslo Tingrett fredag.
SINT: Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Lars Gule, mener dommen er et angrep på organisasjonens ytringsfrihet.
- FIKK SOM FORTJENT: - Min klient ble hundset av ledelsen i HEF, og det har de fått en smekk for, sier Arne Tumyrs advokat Per Danielsen.
Bakgrunnen for saken er at ledelsen i forbundet reagerte på den daværende fylkeslederen Arne Tumyrs uttalelser i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen.
I innlegget ga Tumyr støtte til Fremskrittspartiets innvandringspolitikk, og advarte mot at «Hele Europa - inklusive Norge - vil i fremtiden kunne bli et Balkan-område».
Nå har altså Human-Etisk Forbund blitt dømt i Oslo Tingrett.
- Vår ytringsfrihet blir kneblet. Jeg står fast ved det vi skrev, og kan godt gjenta det nå. Vi kaller ham ikke rasist, men sier at han spiller på rasisme, sier generalsekretær i Humanetisk forbund, Lars Gule, til Dagbladet.no.
Linuxboksen 27. jul 2008 kl. 12:31 (CEST)
Og slik har Linuxboksen til overmål konstatert at det er på vegne av HEF at Gule har kommentert SIAN. Likevel insisterer han på at "bakgrunn fra venstresiden" er relevant. Makan! Moh MHaugen 28. jul 2008 kl. 08:55 (CEST)
Selvfoelgelig er bakgrunn fra venstresiden fortsatt relevant naar de eneste kritikerne du klarer aa trekke fram er personer med bakgrunn fra venstresiden. Lars Gule er SV-er, og det samme er den andre leserbrevskriveren du viser til. Det er fakta som staar ved lag uansett hvilken hatt vedkommende synes det er mest bekvemmelig aa ha paa seg naar han kommenterer saken. Linuxboksen 28. jul 2008 kl. 18:47 (CEST)


La oss heller snu på det: Du kommer trekkende med Demokratene, NIS, Honestthinking o.l. som bevis på hvor stor og vidtfavnende støtte FOMI har i Norge. Når jeg skrev «omtrent hele det politiske spekteret i Norge» mente jeg at ingen ikke-marginale, ikke-randgrupperinger (f.eks. partiene som er representert på Stortinget eller større trossamfunn) går god for slik hets mot muslimer. Kan du bevise det motsatte?
I en pressemelding skriver f.eks. DMT Oslo: «FOMI representerer en ideologi som DMT som kulturell og religiøs minoritet i det norske samfunnet tar avstand fra» og videre «På bakgrunn av at NIS og organisasjonens ledelse på årsdagen for Krystallnatten valgte å gå i samarbeid med aktører som DMT på det sterkeste tar avstand fra, valgte styret den 9. november å ekskludere Erez Uriely og Rachel Suissa fra Det mosaiske trossamfund med øyeblikkelig virkning» (gjengitt her [2]). Så vi kan trygt føre opp Det mosaiske trossamfund blant de angivelig «venstreorienterte» kritikerne.
Christine Mohn i den virkelige foreningen mot antisemittisme har også beskrevet denne grupperingen som høyreekstremister (gjengitt av NIS [3]). Og i en artikkel i Aftenposten omtalte Jahn Otto Johansen grupperingen som ekstremister. Benjamin 28. jul 2008 kl. 19:32 (CEST)
Jeg har aldri sagt at det bare er venstreorienterte som kritiserer FOMI, jeg staar fast paa at det maa spesifiseres fra hvilket hold kritikken kommer. Jeg har naa endret Orlands siste redigering slik at det er spesifisert hvem som sier hva. En selektiv samling med alle negative uttalelser og karakteristikker om at de er "ekstreme" osv, uten at det en gang vises til hvem det er som mener dette, har liten verdi. Hva med for eksempel innvandreren Walid Al-Kubaisi som har uttalt seg positivt om FOMI? Se http://www.nettkafeen.no/forums/showthread.php?t=23354. Linuxboksen 29. jul 2008 kl. 10:24 (CEST)
Si meg, har ikke Linuxboksen noen som helst åpenhet i forhold til at han kan lære noe? Du opptrer som om alle andre er uvitende og at du selv sitter på fakta. Du opptrer veldig sekterisk etter mitt syn.Ezzex 29. jul 2008 kl. 13:08 (CEST)
Om du vil inn i diskusjonen saa boer du holde deg til saken, Ezzex. Personkarakteristikker er ikke interessant. Linuxboksen 29. jul 2008 kl. 14:17 (CEST)

Fjernet en feilaktig setning: På samme tid som Gule satt som formann i Human-Etisk Forbund ble organisasjonen imidlertid dømt for injurier mot SIANs senere leder, Arne Tumyr, etter at de offentlig hadde karakterisert et leserbrev fra Tumyr som «rasistisk».[1] Grunnen er at 1) saken det dreier seg om begynte i med et leserinnlegg av Tumyr i 1999 - før Gule ble generalsekretær - og endte med en dom i Oslo tingrett i desember 2005. Da var Gule i ferd med å gå av som generalsekretær. Han fratrådte 9.12.05. 2) Gule var aldri (styre)leder i HEF, men generalsektretær. Det var daværende sentralstyrelder Nustad som i 1999 skrev tilsvaret til Tumyr i Fædrelandsvennen som HEF så ble dømt for mer enn fem år senere. 3) Denne saken har således absolutt ingen ting med SIAN å gjøre - SIAN ble jo først dannet i 2008. Ei heller kommenterte Nustad/HEF SIANs forløpere i tilsvaret til Tumyr.--Lars Gule 27. des. 2014 kl. 01:17 (CET)

Hva med "Kategori:Grupperinger kjent for etnisk, religiøs og seksuell diskriminiering, fanatisme og rasisme"? Er den vidtfavnende nok? 84.208.123.62 1. aug 2008 kl. 09:33 (CEST)

Bilde av Tumyr[rediger kilde]

Jeg lastet nettopp opp Arne_Tumyr_in_debate.jpg (første bidrag). Kanskje det kan høre hjemme i denne artikkelen og?Dette usignerte innlegget ble skrevet av 85.200.22.20 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Jeg la det inn. 3s 3. feb 2012 kl. 22:28 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Stopp islamiseringen av Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 4. aug. 2017 kl. 23:02 (CEST)