Diskusjon:Representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Mesterverker i muntlig og immateriell kulturarv. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 26. mai 2018 kl. 13:07 (CEST)Svar[svar]

Representativ[rediger kilde]

@Jon Harald Søby Hva betyr representantiv i denne sammenhengen? Trygve Nodeland (diskusjon) 7. jun. 2023 kl. 21:35 (CEST)Svar[svar]

Betimelig spørsmål, det bør jo dekkes i artikkelen, men jeg er ikke helt sikker. Men det er i hvert fall det begrepet Kulturrådet bruker på lista. Kanskje @EliCarrera har et bedre svar? Jon Harald Søby (diskusjon) 7. jun. 2023 kl. 21:51 (CEST)Svar[svar]
Interessant spørsmål! Jeg ser at i den tilsvarende artikkelen en:UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists på enwiki står det: "As of 2010, the programme compiles three lists. The longer Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity comprises cultural "practices and expressions [that] help demonstrate the diversity of this heritage and raise awareness about its importance." The shorter List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding is composed of those cultural elements that concerned communities and countries consider to require urgent measures to keep them alive.[5][6] The third list is the Register of Good Safeguarding Practices." (Og på spanskspråklig Wikipedia heter den tilsvarende artikkelen Anexo:Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.) På enwiki er det følgende forklaring i et eget avsnitt: "The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity contains intangible cultural heritage elements that "help demonstrate the diversity of cultural heritage and raise awareness about its importance".[8"
Av dette (avsnittet på enwiki) utleder jeg at "representativ" skal indikere at det som velges ut til oppføring på listen, skal være typisk i sitt slag for den delen av kulturarven UNESCO har funnet verdig listeføring - altså at f.eks. et stabbur må være et genuint eksempel på hvordan stabbur tradisjonelt var i det området der stabburene er en del av kulturarven - sterkt modifiserte stabbur er ikke representative. Annelingua (diskusjon) 7. jun. 2023 kl. 22:00 (CEST)Svar[svar]
Ja, UNESCO finner disse oppføringene representative, og det er et krav for å komme på deres liste. Men for meg virker det unaturlig direkte å gjenbruke UNESCOS listenavn som tittel (etikett) på Wikipedias liste. På dansk heter listen ganske enkelt "UNESCOs liste over immateriel kulturarv". Jeg synes det er bedre. "Representativ liste" virker dessuten litt engelsk. Trygve Nodeland (diskusjon) 7. jun. 2023 kl. 22:19 (CEST)Svar[svar]
Fin illustrasjon på forskjellen mellom verdensarvlista og "Representativ [...] immateriell kulturarv": Et bestemt stabbur, eller helst hele kulturmiljøet som stabburet er del av, kunne blitt ført på førstnevnte liste. Tradisjonshåndverket som må til for å bygge et stabbur som dette, er det som kunne blitt ført på sistnevnte liste. I tillegg er det mange organisasjoner som er Unesco-akkreditert som rådgivere for bevaringsarbeid/levende kulturarv. Så man kunne f.eks. hatt et norsk stabburforbund som sto på listen over akkrediterte NGO-er. Hvis kunnskapen, ikke minst den handlingsbårne, om stabbur-byggingen sto i fare for å gå tapt, kunne man fått en oppføring på "Liste over immateriell kulturarv med umiddelbart behov for vern". Mange lister å holde styr på! EliCarrera (diskusjon) 9. jun. 2023 kl. 09:59 (CEST)Svar[svar]
Det er de enkelte listene til UNESCO som avgjør hva vi skriver inn. Stabburet føres opp på listen over steder, dersom UNESCO har bestemt seg for at det er et verdensarvsted. Tradisjonshåndverket føres opp på listen over immaterielle fenomener, dersom UNESCO har ført det opp der. Dersom UNESCO har oppført noe på listen med behov for umiddelbart vern, skriver vi den inn der. Men samtidig dreier det seg om Wikipedias lister, skrevet etter de retningslinjer som gjelder her - for tiden! Jeg viser ellers til det jeg har skrevet nedenfor. Trygve Nodeland (diskusjon) 9. jun. 2023 kl. 10:07 (CEST)Svar[svar]
Hei! Det kan være en utfordring å formidle stoff om de ulike Unesco-listene. "Representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv" er lett å forveksle med verdensarvlista. Slik det f.eks. er gjort i Wikidata-elementet for klinkbygging, ser jeg nå. (Skal rette!) Så jeg tenker det er naturlig å bruke navnet som er nedfelt i konvensjonen som ligger til grunn for listen. Det er også det navnet som brukes i kulturvernorganisasjonene. Wikipedia-listen består av en beskrivelse av Unesco-listen og deretter alle de listeførte tradisjonene/håndverkene/kunnskapene. Er det ikke litt forvirrende om WP-listen da skal ha et annet navn enn Unesco-listen? Det hele gjøres jo ytterligere komplisert av fortegnelsen som Norge, ved Kulturdirektoratet, er forpliktet til å føre over nasjonal levende kulturarv: https://www.immateriellkulturarv.no/ I kampanjen Wiki Loves Living Heritage har Wikidata-elementene som står på Unesco-listen og Kulturdirektoratets liste fått utsagn som gjør det enkelt å generere lister. @Trygve W Nodeland Kanskje det ikke er nødvendig å lage listen manuelt lenger? Altså Wikipedia-listen som nå heter "Representativ..." Finnes det en elegant løsning på dette? Vil jo spare vedlikeholdsarbeid. EliCarrera (diskusjon) 9. jun. 2023 kl. 09:25 (CEST)Svar[svar]
Jeg mener at vi kan ha en Liste over verdens immaterielle kulturarv på linje med vår Liste over verdensarvsteder, uten fare for forveksling. I den første etiketten vil ligger en endring fra menneskehetens til verdens, for ikke å anvende så høytidsstemte ord, - få det ned på "jorda", bokstavelig talt! For det andre er det en selvsagt forskjell på immateriell kulturarv og kulturarvsteder.
For det tredje ligger det i valget av en unik etikett at det faktisk dreier seg om Wikipedias liste, ikke UNESCOs. Det er for meg et selvstedig poeng at vi klargjør denne forskjellen. Det vil alltid finnes forskjeller, selv om den eksterne listen (her Unescos) er det definerende utgangspunkt. Foreløpig er forskjellene meget store, blant annet fordi vår liste stort sett bare henviser til steder og ikke de fenomener som listen skal dekke.
Til sammenlikning har jeg i listen kalt Det tyske demokratiets pionerer, valgt ikke å kalle den "100 hoder" ("100 Köpfe"), slik den tyske listen heter i utgangspunktet. Dette skyldes blant annet at i Wikipedias liste er hvert enkelt individ oppført med en artikkel, mens det i den tyske offisielle listen er oppført ektepar samtidig.
I ingressen til nærværende liste kan og skal vi klargjøre at de definerende utgangspunktet er UNESCOs liste. Det er nødvendig etter våre egne omforente retningslinjer at en liste har en begynnelse og en slutt, altså at listen ikke er noe vi finner på slv. Den nåværende etikett må gjerne beholdes som en omdirigeringsside.
Jeg har ikke sett noen konsensus i nettsamfunnet for å overføre lister fra Wikidata til Wikipedia uten individuell vurdering. Langt mindre finnes det støtte i nettsamfunnet til å ha lister på Wikipedia som automatisk genererer eksterne lister. Det er for å sette det litt på spissen hverken UNESCO eller Kulturrådet som skal redigere Wikipedia. Det er også nødvendig av opphavsrettshensyn å gjøre individuelle vurderinger for hver eneste redigering hos oss. Trygve Nodeland (diskusjon) 9. jun. 2023 kl. 10:01 (CEST)Svar[svar]
Vi får enes om å være uenige! Jeg tenker fortsatt at det skaper uklarhet å navngi denne Wikipedia-listen annerledes enn Unesco-listen.
Generelt, ang. å generere eller oppdatere lister vha. Wikidata: Hvis det er ønskelig å ha en bestemt liste på Wikipedia, er det jo hensiktsmessig at den holdes oppdatert. Så jeg er nysgjerrig på hvordan det kunne gjøres på en god måte vha. Wikidata. Ref. hvordan infobokser funker per i dag.
Institusjoners bruk av Wikidata: Det er vel flott om uttrekk fra Wikidata kan brukes til å generere innhold, f.eks. lister, hos eksterne. Det er neppe hensiktsmessig for noen å gjengi Wikipedia-lister. Uansett innebærer slik bruk ingen endring av hvem som redigerer hverken Wikidata eller Wikipedia. EliCarrera (diskusjon) 10. jun. 2023 kl. 07:17 (CEST)Svar[svar]