Diskusjon:Jesus Kristus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Manglende henvisning[rediger kilde]

Delen om henrettelsesredskapet er tilnærmet direkte avskrift av "http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=515187", helt uten referanse eller kreditering.


Feil oppslagsord - burde stått under Jesus[rediger kilde]

Artikkelen om Jesus bør stå under oppslagsordet "Jesus", og ikke under "Jesus Kristus".

"Kristus" er personens kristne tittel, og betyr "den utvalgte" iflg engelsk wikipedia (oppslagsordet Christ). Jesus/Jesus fra Nazareth er oppslagsordet på svensk, dansk, nynorsk, engelsk og tysk. --Burlefot 5. apr 2006 kl.21:37 (UTC)

Jeg mener også at Jesus/Jesus fra Nazareth er det beste oppslagsordet. Oppslagsordene burde være etter navn og ikke etter tittel. St 16. apr 2006 kl.10:09 (UTC)

Denne artikkelen kunne vel med hell ha blitt skrevet om? Den er dårlig formulert, og lite utdypende. Dette usignerte innlegget ble skrevet av 80.202.210.8 (diskusjon · bidrag) 27. mai 2005 kl.00:04 (UTC) (Husk å signere dine innlegg!)

Ja, oppslagsordet bør være bare Jesus. Når Wikipedia bruker Kristus, tror leseren at Wikipedia er et kristent nettsted - og det stemmer vel ikke akkurat. I et sekulært leksikon bør man skille mellom det historiske ved religion og det trosmessige innholdet.

Kristus (gresk for Messias) var ikke den historiske personen Jesus sitt etternavn, men en tittel som de tidlig troende brukte, fordi de trodde han var Messias. Det går jo fint an å tro at Jesus har levd, slik f.eks. muslimer gjør, uten samtidig å tro at han var Messias. Den tidlige kristne kirke begynte å bruke Kristus som trosbekjennelse: "Jesus (er) Kristus". --Indira 9. febr 2015 kl.08:33 (UTC)

Alvorlig feil[rediger kilde]

Jeg reagerer sterkt på denne setningen: "Jesus ble dømt til døden av den jødiske befolkningen".

At Jesus ble dømt til døden av jødene, er en alvorlig misforståelse som florerer overalt og brukes nedsettende om jødene. Personlig har jeg grunn til å tro at det også i denne sammenheng ble brukt for å spre falske anti-semmitiske rykter. Til opplysning er ingen helt enige om hvorfor Jesus ble henrettet. Men romerne la aktivt skylden på jødene. Dette usignerte innlegget ble skrevet av 80.111.80.233 (diskusjon · bidrag) 22. jan 2006 kl.18:30 (UTC) (Husk å signere dine innlegg!)

Fikk ikke jødene valget om å benåde eller ikke? --ZorroIII 22. jan 2006 kl.18:31 (UTC)
Dette burde definitivt endres på. Det er lett å misforstå at jødene som et folk drepte han, da det var bare et fåtall som var med på det. Dessuten er det ikke engang sikkert at jødene gjorde det. Og man må jo ikke glemme at det var jo tross alt jødene som i utgangspunktet var hans disipler og følgere. ~~Mathias-S (Disk./Bidrag) 22. jan 2006 kl.18:32 (UTC)

Det er helt udiskutabelt at det var romerne som dømte han i henhold til hva Bibelen sier, på oppfordring fra en av fraksjonene i jødedommen (fariserne), og at de involverte forstod og var fullt klar over at de også var på kant med egen rettsoppfatning. Å si at han ble dømt av den jødiske befolkningen er nok å legge en del ganske ekstreme tolkninger til grunn. — Jeblad 22. jan 2006 kl.18:41 (UTC)

Små endringer[rediger kilde]

Endret "ved hjelp av DHÅ" til "ved DHÅ" mer i samsvar med den termonologien kirken bruker.

Og hoved forskjellen mellom muslimer og kristene står ikke mellom messias titelen eller profet titellen. Men om Jesus var Gudssønn eller ikke.

St 16. apr 2006 kl.10:09 (UTC)

Historiske kilder[rediger kilde]

Ingen seriøse forskere som legger normale histore-kritiske kriterier til grunn vil komme til den konklusjonen at Jesus ikke har eksister. Det er derfor viktig å presisere at det er enkelt personer (med en personlig agenda) som kommer med disse påstandene. Og at dette blir krisert av forskere. St(UTC)

Helt enig. Men jeg mener at hele avsnittet det er snakk om må bort. Det er helt useriøst - noe som understrekes av ordlyden:
"...en mytologisk figur skapt en gang i den tidligste kristendommen".
Med andre ord: Jesus eksisterte ikke - han ble oppfunnet av etterfølgerne sine (altså av "den tidligste kristendommen")...
Som seriøst leksikon trenger ikke Wikipedia å speile alle avskygninger av "folkemeningen". "Debattfora" for sånt finnes det nok av andre steder. gisle
Helt enig, jeg tar det bort. Så får heller folk argumentere for å ta det inn igjen. St 1. mai 2006 kl.18:12 (UTC)

Det kan være lurt å få inn det som finnes av historiske referanser, hva disse sier og hva som er sagt om sikkerheten i disse referansene. — Jeblad 1. mai 2006 kl.21:51 (UTC)

Jeg har etter hvert fått lagt inn noen flere viktige romerske ref. Men tror ikke jeg vil bruke masse tid på å skrive så mye mer rundt, enn det som står nå. Folk får heller bruke lenkene og lese selv hva kristne og andre kilder og historikere sier.
Men likevel er det ok å understreke, dersom noen er i tvil, at NT inneholder de desidert viktigste og tidligste kildene til Jesu liv. Både romerske kilder, andre kristne kilder (kirkefedre, gnostiske skrifter) og jødiske kilder er (stort sett) fra etter år 100 og handler primært om "de kristne", ikke om "Jesu liv". Gisle 8. juni 2006 kl.15:22 (UTC)

Under avsnittet hvor Suetonius nevnes som kilde fjernet jeg «Chrestus» da Suetonius kun nevner «Chrestos» (altså ikke "Chrestos eller Chrestus" som det sto. Tok også med (hele) den korte setningen hvor Suetonius nevner dette: "Judaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit". DaNorse 14. april 2009. kl. 1500.

Jesu død: balanse[rediger kilde]

Avsnittet om Jesu død framlegger argumentene for det ene av de to hovedsynene på hvilket torturinstrument som ble brukt under henrettelsen, nemlig minoritetssynet at det ble benyttet en pæl og intet mer. Det andre synet (at det dreide seg om et kors) nevnes i forbifarten, men blir ikke presentert. Dette burde for balansens skyld trolig gjøres.

For mens "stauros" åpenbart etymologisk betegner en pæl, leser man i Joh 21,18 at Jesu død innebar å strekke ut hendene (ut, ikke opp). Likeledes er det i Joh 20,25 snakk om «merkene etter naglene i hendene hans» (Bibelselskapets oversettelse bruker «naglemerkene», men den greske grunnteksten bruker en tydelig flertallsform, som vi også finner i Jehovas vitners norske oversettelse), altså mer enn én nagle, ergo at hendene ikke ble gjennomboret av én felles nagle. Matt 27,37 plasserer også "INRI-innskriften" over Jesu hode (ikke over Jesu hender).

Disse skriftstedene, sammen med beskrivelser fra nær-samtidige forfattere, indikerer at man ble festet til den loddrette bjelken via en tverrbjelke, altså at man brukte et kors. Dette synet innebærer også at benevnelsen på en del av innretningen (stauros) på ett eller annet tidspunkt har gått over til å betegne innretningen som en helhet (hele korset), et fenomen som i litteraturvitenskapen kalles "pars pro toto" ("tak over hodet", "alle hender i arbeid"), men som også opptrer ganske ofte i vanlig språkbruk: "galge" betyr egentlig "grein, stang".

De fleste kirkesamfunn holder seg til korset framfor pælen, samtidig som de anerkjenner at materialet som korset var laget av, var tre (xylon, Gal 3,13).

(Håper jeg gjorde dette på teknisk korrekt vis. Det er første gangen jeg prøver å legge inn en kommentar på Wikipedia.) Dette usignerte innlegget ble skrevet av Loff (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Du gjorde det på helt rett vis, bortsett fra at du burde ha signert med ~~~~. I tillegg til det du nevner kan det også tas med at man svært tidlig, før korset hadde blitt utbredt som kristent symbol, oversatte til latin og da valgte en form som betegner en tverrbjelke, samt at det ikke er tvil som at det er en form for korsfestelse det var snakk om, og selv om korsenes form kunne variere (f.eks. Peterskors og Andreaskors) dreier seg seg alltid om minst to bjelker som krysser hverandre. Kunne du skrive om avsnittet; det virker som om du kjenner godt til temaet? Cnyborg 24. mar 2007 kl. 19:17 (CET)
(Så prøver jeg å legge til en ny kommentar her, og håper jeg gjør det rett.)
Jeg har prøvt å omskrive avsnittet om Jesu død, men ser gjerne at noen med mer erfaring kan se over det jeg har gjort, for stoffet ble noe omdisponert og flyttet rundt.
Jeg har også finjustert noen formuleringer. F.eks. har jeg endret «Mange kristne retninger velger å holde på den kristne tradisjonen» til «De fleste kristne trossamfunn velger å holde på den kirkelige tradisjonen». Jeg har også endret «Ifølge den kristne tradisjon ble Jesus naglet til et kors» til «Ifølge den kirkelige tradisjon». Dette har jeg gjort av nøytralitetshensyn fordi Jehovas vitner blir nevnt spesielt, og dette er ikke stedet for å diskutere hvorvidt Jehovas vitner er kristne eller ikke.
Jeg har endret kolon til komma i bibelhenvisningene i avsnittet om Jesu død. Kolon mellom kapittel og vers brukes her til lands stort sett av kirkesamfunn med amerikanske røtter. Tradisjonelt bruker vi komma på norsk, i tråd med kontinental europeisk tradisjon (tysk, fransk, dansk). Jeg har likeså fjernet punktum i forkortelsene for de bibelske bøkene, i tråd med gjeldende typografisk praksis i Norge.
Sitatet fra Vine's har jeg rettet litt opp (det var engelsk ordstilling i den ene setningen), og jeg har lagt til et av motargumentene mot Tammuz-historikken. Hvis dette tillegget kommer på siden av Wiki-sjangeren, så fjern det gjerne.
Jeg har ikke fjernet passusen om kirkekunst i Vatikanmuseet (har bare tilpasset det språklig til den nye konteksten), men skulle gjerne sett en kildehenvisning, så vi vet hva vi snakker om. Er det snakk om kirkekunst av så tidlig dato og med slikt geografisk opphav at den er et ekte tidsvitne, eller har vi å gjøre med kunst som har basert seg på språkforståelse/skriftlige beretninger?
Hvis noe skal ha falt ut pga. mine endringer, har det skjedd ved et uhell, men jeg tror jeg har klart å berge alt. Loff 25. mar 2007 kl. 18:43 (CEST)

Mens vi snakker om Jesu død og balanse: Det har vært foreslått (husker ikke hvor) å flytte hele denne etter hvert noe massive (dog skikkelige) stauros-ekskursen ut av Jesus Kristus-artikkelen og inn i en (egen?) kors-artikkel. Jeg vil støtte en slik flytting. Ka anner folk tru om det?--gisle 26. apr 2007 kl. 01:09 (CEST)

Støtter gisle her, den omfattende eksursen bør flyttes til en egen artikkel Jesu korsfestelse, og det bør så lages tydelige henvisninger dit fra artiklene Jesus Kristus og korsfestelse. FinnR 30. apr 2007 kl. 13:02 (CEST)

Jeg synes også dette vil være en god vei fremover med artikkelen. Det er vel naturlig at en artikkelen Korsfestelsen omfatter hele lidelseshistorien, fordi den forutgående dom, tortur og ydmykelse var en del av ritualet omkring korsfestelsen. Om den da bør ligge på Jesu korsfestelse eller Jesu lidelseshistorie vet jeg ikke, men den ene bør være omdirigering til den andre. Cnyborg 30. apr 2007 kl. 20:58 (CEST)
Jeg tok om spørsmålet om å flytte ut stoff i Brukerdiskusjon:Cnyborg#Jesus_Kristus 12. april. Og ja, jeg tror fremdeles det er riktig. Det er trolig at den jevne leser som kommer til denne artikkelen vil bli distrahert eller forvirret dersom h*n finner seg selv inne i en drøfting om kors/stake. (Uten sammenligning forøvrig, men det ville være som om 60% av Muhammadartikkelen handlet om noen danske illustrasjoner fra 2005).
Til det andre spørsmålet: Jeg opplever Jesu korsfestelse som en mer nøytral/saklig term enn Jesu lidelseshistorie. Mvh --MHaugen 1. mai 2007 kl. 00:23 (CEST)

Jeg syns at diskusjonen om kors/stake kan flyttes til artikkelen om korsfestelse. Der kan man beskrive ulike måter det sies at korsfestelser fant sted på. SommerSang 12. okt 2007 kl. 20:42 (CEST)


Dette blir desverre en generell kommentar. Trolig halve verdens befolkning, eller mer, tror at det fins en gud. Svert mangne tror at Gud ikke finns. Det ser ut for at wikipedia skriver ut fra forutsetningen om at Gud ikke finnes. Og av den grunn vil artikklene være relevante for de som mener at Gud ikke fins. Jeg uttrykker meg noe spissformulert her. Jeg ville ønske at sakene ut fra begge utgangspunkt ble presantert side om side. Ellers faller en meget stor gruppe utenfor og bruker ikke Wikipedia for disse emner. Jeg tror begge sider vet at Gud hverken lar seg bevise eller motbevise. Det må desvere måtte bli en form for ikke vitenskapelig pesentasjon, men likevel nyttig for mange. Min påstand blir at svert mange som tror på en gud vil mene at Wikipedia har sin egen agenda her, eller gruppen som ikke tror på en Gud da oppfatter de som tror som forrutintatte. Mye av uttalelsene til Jesus er påstander og og ikke bevis også bibelen er påstandsbasert, svarene ligger i framtiden. Når så bevis formen brukes blir artikkelene lite nyttige for mange. Vennilg Hilsen Werner Olsen

Flere endringer om Jesu død[rediger kilde]

Siden jeg er relativt ny her, føler jeg et behov for å begrunne de siste endringene mine litt mer utførlig enn det er plass til i endringsloggen. Denne gangen har jeg tatt inn på nytt enkelte ting som tidligere har blitt fjernet, jeg har fjernet en faktafeil, og har gjort noen andre modifikasjoner, alt i håp om at teksten kan bli mindre argumenterende og mer nøytral. Har omdisponert litt for lesbarhetens skyld.

Har tatt inn igjen en omtale av Joh 21,18 i presisert versjon, og har balansert omtalen av Joh 20,25 ved å ta inn igjen det saksmomentet som ble sløyfet for litt siden (flertallsformen av ordet for «nagle», som er det momentet som vitterlig dukker opp i debattene rundt dette verset).

Omtalen av «hele personen»-betydningen av «hode» (Matt 27,37) ble fjernet fordi omtalen om at ordet «veldig ofte sikter til hele personen», ikke stemmer med fakta i systematisk konkordans. Det aktuelle ordet (oppslagsform κεφαλη) brukes til sammen 75 ganger av NTs forfattere, i all hovedsak om kroppsdelen «hode», og i noen få tilfeller i overført betydning om «sjefen» til noen, «hjørnestein/grunnvoll» o.l., men ikke med betydningen «kropp» eller «hele personen».

Tok inn på nytt «stauros/galge»-avsnittet som hadde blitt fjernet (men i modifisert form uten å nevne termen «pars pro toto»), da dette er en sentral del av den pågående debatten (og en nødvendig del av debatten, gitt etymologien). Har også tatt inn igjen referansen til nær-samtidige forfattere, slik at kors-lesningen ikke skal fremstå som mer spekulativ enn den selv gir grunnlag for. Har i tillegg fjernet crux-avsnittet da det egentlig ikke sa noe mer enn det som allerede er behandlet vedrørende «stauros» på originalspråket i henholdsvis «stauros/galge»-avsnittet og Vine's-avsnittet. Loff 12. apr 2007 kl. 12:39 (CEST)

Jesus som historisk person[rediger kilde]

Utgangspunktet for denne artikkelen er feil, all den tid det er omstridt om Jesus var ein historisk person. Kjem tilbake med meir om dette. Gunnar Øyro

Det er absolutt ikke omstridt at Jesus var en historisk person. Enkelte ekstremateistiske grupper har imidlertid til tider benyttet konspirative fortolkninger for å undergrave hundrevis av års forskning. Jeg slettet innlegget ovenfor dels også fordi det ikke er plassert korrekt på diskusjonssiden, men ser at det nå er lagt inn igjen på samme sted. Kanskje en administrator med myndighet til den slags kan flytte denne debatten til korrekt sted - nedenfor innholdsfortegnelsen? Bruker:Hovde, 24.april 22:56
Det var jeg som tilbakestillte slettingen til Hovde, utgangspunktet mitt var at Øyro hadde fremmet en påstand og lovet å komme tilbake med mere. Jeg bestrider også Øyros påstand på den sterkeste, men synes det er greit å ta diskusjonen. Hovde har imidlertid helt rett i at dette innlegget hører hjemme under egen overskrift lengre ned på siden. Med vennlig hilsen FinnR 24. apr 2007 kl. 23:08 (CEST)

Hadde det ikke vært naturlig å nevne at av alle kjente tekster som er samtidige med Jesus er det ingen som refererer til han? Selv om dette ikke beviser noe om Jesus leven, så er det jo en viktig historisk indikasjon på hvor stort inntrykk han gjorde på sin samtid. 139.117.4.18 28. sep 2007 kl. 16:09 (CEST)

Det er for det første faktisk feil, og det selv om man ikke regner med evangeliene og andre kristne tekster. For det andre er det i tillegg et omfattende tolkningsspørsmål hvorvidt det er en sammenheng mellom å være nevnt i samtidige tekster (som vi kjenner i nåtid!) og å «gjøre inntrykk på sin samtid». For å utlede noe med sikkerhet om det, så må man faktisk vite noe om omfanget av og hensikten med tekstproduksjon i datiden, og hvilke andre «tilsvarende begivenheter» som er og ikke er nevnt i like stort omfang. --MHaugen 28. sep 2007 kl. 16:16 (CEST)
At ingen samtidige kilder refererer til Jesus har jeg nå hørt/lært av minst to kilder som jeg har all grunn til å tro er troverdige autoriteter på området, og jeg har aldri sett noen referanser til slike kilder (f.eks fins ingen slike på den engelske Jesus-siden) til tross for at hver eneste slike kilde garantert ville vakt stor oppsikt. Evangeliene og andre (kjente) kristne kilder er jo åpenbart ikke samtidige (i tillegg til at de som religiøse tekster er problematiske som historiske kilder). Om du vet om andre, samtidige kilder ville jeg satt stor pris på å få vite om dem. At man ikke kan utlede noe med sikkerhet av et slikt faktum (?) er helt rett, men situasjonen er jo den at det overhodet ikke fins sikker viten på dette området. Fvf 29. sep 2007 kl. 19:19 (CEST)
...Den engelske Jesus-siden??? Hva i all verden er det for noe? Finn Rindahl 29. sep 2007 kl. 19:47 (CEST)
Beklager om det var upresist. Jeg mente den engelskspråklige artikkelen om Jesus på Wikipedia. Fvf 29. sep 2007 kl. 20:43 (CEST)
Nå sååå ;-) ...der var jeg kanskje litt treig. Takk for oppklaring, Finn Rindahl 29. sep 2007 kl. 20:56 (CEST)
Det er vel et spørsmål om hva man mener med «samtidighet», men såvidt jeg husker er det vel Josefus som pleier å trekkes fram som den første utenombibelske forfatter. --MHaugen 30. sep 2007 kl. 20:55 (CEST)
Jeg tenker på bokstavelig samtidighet, mao. kilder datert noenlunde innenfor Jesus sin levetid, eller forsåvidt kilder som på annen måte kan sannsynliggjøres å være uavhengig av kristne kilder. Josefus ble vel født noen få år etter Jesus sin død, og jeg mener å huske at han i likhet med alle andre romerske kilder nevner Jesus i kontekst av den på det tidspunktet (omkring år 70-80?) framvoksende kristendommen (mao. kan de lett være indirekte påvirket av f.eks evangeliene). Fvf 30. sep 2007 kl. 23:42 (CEST)

I motsetning til den engelske artikkelen ("Jesus Christ") gjenspeiler ikke den norske artikkelen at Jesu historisitet har vært omstridt i over 200 år (se bl.a. første setning). Problemet kan løses ved å legge til referanser og/eller en link til Peter Kirbys litteraturliste på http://www.earlychristianwritings.com/theories.html (slik engelsk Wikipedia gjør). Inntil dette skjer, må det opplyses om at objektiviteten er omstridt. Destouches 11. mars 2008 kl. 07:00 (CEST)

Den mytologiske figuren Jesus er fiksjon. Religiøse tekster er ikke historiske bevis, ikke ville de vært beviser om de var skrevet MENS en påstått gud levde på jorda, og de er i alle fall ikke beviser når de er skrevet lenge etterpå. Hvis Jesus-figuren slik han beskrives i evangeliene virkelig hadde eksistert og utført det de påstår, ville det fantes samtidige tekster og andre beviser (gjenstander). Parallellene mellom Jesus-myten og en rekke andre eldre myter i Middelhavsområdet er klare. Jesus-figuren er en konstruksjon. En religiøs mytologisk skikkelse. Skal man være seriøs historiker kan man ikke mene at han historisk har eksistert. Kristne "historikere" og bibel-forskere er jo ikke objektive. Selvsagt er det unikt og fristende for en religion å kunne peke på en virkelig "gud" som har eksistert, men ikke-troende kan da ikke ved sine fulle fem gå på denne, bokstavelig talt, historie-forfalskingen? KjellRE 12. sep 2008 kl. 18:57 (CEST)

Hvis Jesus var en historisk person, burde det være mulig å legge en referanse på påstanden. Hvis det ikke er mulig å legge en referanse på påstanden, har den ifølge retningslinjene ingenting i Wikipedia å gjøre. - Soulkeeper 23. feb 2010 kl. 11:51 (CET)
Se avsnittet Romerske_og_jødiske_kilder - det er ikke omstridt blant seriøse hisotrikere at personen Jesus har levd. At han er Guds sønn er imidlertid ikke mulig å bevise og følgelig ikke noe Wikipedia kan påstå, selv om det er relevant for Wikipedia å referere at noen milliarder mennesker tror dette. Referanser i ingressen er noe som bør unngås.MVH Finn Rindahl 23. feb 2010 kl. 15:21 (CET)
Avsnittet du viser til sier jo ikke mer enn det faktum at det er svært, svært tynt med historiske kilder. Hvis det virkelig fins en konsensus i historiefaget om at Jesus er en historisk person, må det være en smal sak å finne gode referanser som gjør rede for dette. Jeg ville også tro at slik informasjon ville være høyst relevant for denne siden. Fvf 17. jun 2010 kl. 19:04 (CEST)

Et viktig poeng: Ingen historiker kan ignorere Det nye testamentet som kilde til den tid disse skriftene ble skrevet i og forteller om. Dét betyr selvsagt ikke at en historiker går god for alle fortellinger, påstander, religiøse utsagn osv osv osv som disse skriftene åpenbart er fulle av. Men når skriftene beskriver geografi, maktpolitiske forhold, kultur, skikker, byer og – ikke minst – personer og folk; ja, så tør det være av interesse for enhver seriøs historiker. Og om man velger å helt se bort fra de ganske omfattende historiske referansene/kildene til Jesu liv som skriftene i Det nye test. utgjør, ja, da har man vel i grunnen allerede bestemt seg. Banalt nok kan det være på sin plass å minne om at NT er skrevet roughly i siste halvdel av det første århundret, og altså ikke ført i pennen av nåtidens kristne og plassert i fortiden for å gi kjøtt på bena til den kristne religion. Til slutt: Hvis man i fullt alvor anlegger et grunnleggende premiss om at kristne mennesker per se er ute av stand til å arbeide med historiefaget, vel, da er det i grunnen seg selv man melder ut av den vitenskapelige samtale. gisle 18. jun 2010 kl. 00:26 (CEST)

Vi beskriver verden og har som mål verifiserbarhet. At noen hevder at noe ikke kan bevises som en for dem akseptabel sannhet endrer ikke det forholdet. Vi kan blant annet vise til Suetonius, Tacitus, Plinius den yngre og Josefus for å oppnå verifiserbarhet, det finnes dermed historiske kilder. Sannsynligvis ikke av en slik kvalitet at noen av debattantene vil akseptere de som sannhet, men det trenger vi ikke – målet er verifiserbarhet. Beklager, artikkelen blir nok stående. — Jeblad 18. jun 2010 kl. 00:36 (CEST)
Wikipedia er neppe det rette arenaen for den som ønsker å kjøre en repetisjon på diskusjoner av typen «har Jesus virkelig levd». Vi kan ikke ta den diskusjonen hvert halvår. MHaugen 18. jun 2010 kl. 09:44 (CEST)
Historiefaget har kriterer for kilder som er fullstendig uavhengige av "kristendom". Bibelske skrifter faller her i stor grad igjennom, men altså ikke fordi de er kristne (eller religiøse) per se. Jeg syns fortsatt det hadde vært en betimelig opplysning å komme med at det ikke fins samtidige kilder som nevner Jesus overhodet (altså nedtegnet noenlunde innenfor hans levetid). Fvf 23. jun 2010 kl. 11:12 (CEST)

Det er vel ikke så underlig at han ikke omtales av samtidige skribenter, da han gjorde sitt beste for å skjule seg. Hva er det for en Jesus som ville ha åpenbart seg på en prangende måte, slik at samtiden ville brydd seg med å skrive det ned? Jo, det ville være den Jesus som gav etter for fristeren i de 40 dages ørkenvandring. Da hadde det blitt godt stoff for skribentene. Denne Jesus skulle ende sitt jordiske liv på et stykke tre, som en forbannet ting. Og hvem er det som gidder å skrive om slikt? Hele situasjonen deretter, er også så turbulent at det ikke lar seg gjøre å skrive objektivt om denne skikkelsen. Enten trodde man, eller så dysset man det ned. "Kjevle 21. sep 2010 kl. 22:32 (CEST)"

Problemstillingen for Wikipedia er ikke hva man personlig tror er mest sannsynlig, men hva vi summa sumarum vet om det som er relevant for saken. En ting vi vet er altså at Jesus overhodet ikke blir nevnt i kjente samtidige skrifter, til tross for at bibelen forteller om en Jesus som ikke akkurat sitter og gjemmer seg i en krok. Så kan man mene noe om datidens skribenters motiver og interesser, men det blir nok i stor grad ufundert synsing som neppe hører hjemme i et leksikon. Dette betyr ikke at ikke Jesus faktisk kan ha eksistert som beskrevet i bibelen, eller at det ikke kan bli oppdaget romerske skrifter i morgen der Jesus omtales i det vide og brede. Men det vi vet per i dag er altså at vi har funnet nøyaktig ingen samtidige referanser til Jesus. --Fvf 29. sep 2010 kl. 11:36 (CEST)

Er Vårherre Jesus?[rediger kilde]

Jeg ser at Vårherre blir omdirigert til Jesus Kristus og ikke til Gud Fader. Jeg trodde Vårherre pekte til «Herren din Gud» og ikke til hans sønn. Ser at ordboka mener dette, men jeg kan jo ta feil. Vennlig hilsen, --Bygdeknøl 2. jan 2011 kl. 18:18 (CET)

Jeg er helt enig med deg og retter omdirigeringen. Tror ikke det skal være noen tvil om dette. --gisle 2. jan 2011 kl. 20:28 (CET)

Redigeringsforslag 7. april 2015 (Semi-protected)[rediger kilde]

Mathias Børsting (diskusjon) 7. apr. 2015 kl. 11:58 (CEST) Hans navn var Yeshua ben Yosef og nå er han her og har et nytt navn. Apenbaring 19:13 og han er klædd i et klædebon som er dyppet i blod, og han er kalt Guds Ord. RayEl

Redigeringsforslag 7. april 2015 (Semi-protected)[rediger kilde]

Mathias Børsting (diskusjon) 7. apr. 2015 kl. 12:02 (CEST) Hans navn var Yeshua ben Yosef og nå er han her og har et nytt navn. Apenbaring 19:13 og han er klædd i et klædebon som er dyppet i blod, og han er kalt Guds Ord. RayEl

En slik redigering får utestå inntil påstanden evt. blir verifisert av uhildede parter i fagfellevurderte publikasjoner el. l. Asav (diskusjon) 7. apr. 2015 kl. 12:03 (CEST)

Bruken av den engelske Wiki-teksten i 2017[rediger kilde]

Den engelske versjon er en svært ukritisk bibeltro tekst. Da er den opprinnelige norske teksten mye bedre. Samtidig har den engelske teksten en del positivt i seg, som kan brukes. Deler av en engelske teksten er teologi og helt trosrelatert, og hører kanskje hjemme i andre artikler. Deler er også åpenbar anglikansk og katolsk teologi...

Flyttet etmyologidelen til Jesus (navn).

Flyttet "Judea og Galilea i det 1. århundre e.Kr" til artiklene Judea og Galilea.

Flyttet relikvieteksten til artikkelen Relikvie.

Flyttet drøftingen om jødedommen fra den engelske teksten til en fotnote. Er mest jødisk teologi.

Flyttet Kristus og Messias-drøftingen til den norske teksten.

Drøftingen av teologi hører kanskje hjemme i artikkelen om Kristendommen, men temaet er allerede stort sett greit dekket der. Ser ikke en naturlig plass å lime inn denne teksten i Kristendom-artikkelen.

Flyttet mesteparten av "Offentlig forkynnergjerning" inn i teksten.

Oversettelsen ligger inntil videre her: Jesus Kristus (fra engelsk Wikipedia).

Mvh Arne Kvitrud, 29.12.2017.

Den engelske artikkelen er kraftig kildebelagt, ikke bare fra Bibelen, og har oppstått som følge av kraftige og lange diskusjoner og kompromisser. Som følge har den blitt vurdert som anbefalt; den opprinnelige norske teksten var kildetørr og utdatert. Videre gir den engelske artikkelen også gode kilder på at Bibelen er den beste kilden til mesteparten av Jesu liv, og bruker disse kritisk.--Simen113 (diskusjon) 29. des. 2017 kl. 16:36 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Jesus Kristus. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 31. jul. 2017 kl. 08:59 (CEST)