Diskusjon:Internasjonale studier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Marxisme?[rediger kilde]

Står ikke på venstresiden selv, og teoriretningen er vel knapt i bruk lenger, men man kunne jo kanskje nevne den Marxistiske teorien innen internasjonal relasjons teori. Den var jo tross alt ganske hyppig brukt (av den ene siden) under den kalde krigen.

En annen ting som kunne nevnes er jo hvilke politiske ideologier de ulike retningene stammer fra. Realismen er jo fra konservatismen, Pluralistisk institusjonalisme fra Liberalismen og folkeforbundet, og vel... Marxismen sier seg vel selv.

En siste ting er jo muligheten for å dra inn nyere forfattere som: Huntington, Fareed Zakaria og Francis Fukuyama. Yosh 4. okt 2009 kl. 23:30 (CEST)

Re: flytting[rediger kilde]

'Internasjonal politikk' er en lite dekkende beskrivelse for et studiefelt som omhandler omfattende deler historie, folkerett, og makroøkonomi, og går langt utover politikkens grenser. Internasjonal politikk er bare en liten del av hva som studeres innenfor IR. Gjengs bruk av ordet Internasjonale studier/internasjonale relasjoner av studenter innenfor feltet, samt det faktum at samtlige bachelorstudier innenfor det spesialiserte fagfeltet IR heter Internasjonale studier/Internasjonale relasjoner gjør at begrepet 'Internasjonal politikk' på ingen måte er dekkende for hva fagfeltet omhandler.

Hva gjelder fagterminologi ønsker jeg eksempler på bruk av 'Internasjonal politikk' som beskrivelse av faget utover den rent politiske delen av feltet. Greit nok at den mest fremtredende forskningsjournalen i Skandinavia for IR heter 'Internasjonal politikk' - men så publiseres jo ikke artikler innenfor IPØ og Folkerett her - her handler det jo bare om politikk.

Se også Store norske leksikon for deres definisjon. Bruker:Pnyeg 3. desember 2020 kl. 18:07 (CEST)

Nå har Orland behandlet flytteforslaget, men jeg synes spørsmålet vel kan gis en vurdering til:
Artikkelen ble i sin tid opprettet klart med tanke på forskningsfeltet internasjonal politikk i snever forstand, som en av subdisiplinene i statsvitenskap (jf. del IV i Østeruds innføringsbok). Nå er oppslaget og ingressen dreid over til studiefeltet, hva utdanningsprogrammer inneholder av fag, og det er noe annet.
Mitt forslag vil være at denne artikkelen flyttes til internasjonal politikk og at den behandler forholdet mellom internasjonal politikk og internasjonale relasjoner, eventuelt med en separat artikkel for internasjonale relasjoner - jf. SNLs artikler internasjonal politikk og internasjonale relasjoner. Så kan en ny artikkel om internasjonale studier redegjøre for hva det er for noe, inkludert hvilke fagfelt som er med i disse utdanningsprogrammene. – Ordensherre (diskusjon) 5. des. 2020 kl. 09:11 (CET)
@Ordensherre: Sant å si var det Pnyeg (diskusjon · bidrag) som fjernet flytteforslaget, ikke jeg. Men jeg hadde også en viss skepsis til flytteforslaget, fordi jeg er usikker på grenseoppgangen mellom praksisen og studiet. Dette har jo SNL understreket ved å gi sin artikkel en forklarende tilføyelse: internasjonal_politikk_-_studiefelt. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 5. des. 2020 kl. 12:09 (CET)
@Orland: Beklager at jeg ikke fikk med meg hvem som fjerne flytteforslaget. Jeg synes ikke det er en god løsning at fagfeltet internasjonal politikk underordnes et studiefelt som er videre og mer omfattende. Vi kan gjerne ha en artikkel om internasjonale studier, men da bør det som omhandler internasjonal politikk i snever forstand skilles ut i en egen artikkel – stort sett det som står etter ingressen. Inntil mai i år handlet artikkelen om: «Internasjonal politikk er i norsk sammenheng en del av faget statsvitenskap som omhandler staters utenrikspolitikk i det internasjonale systemet.» for å sitere innledningssetningen slik den var. Nå er artikkelens tema omdefinert og ingressen er blitt en slags «studieveileder» for ulike varianter av internasjonale studier som universitets-/høyskoletilbud. Vennlig hilsen, – Ordensherre (diskusjon) 5. des. 2020 kl. 12:23 (CET)
@Orland: Da denne siden er koblet til hva kalles 'Internasjonale studier/relasjoner' på samtlige andre språk enn de skandinaviske, synes jeg det blir merkelig om akkurat den Norske siden skal dreie seg om det 'snevre' forskningsfeltet Internasjonal politikk (IP), mens tilsvarende side på andre språk dreier seg om fagfeltet Internasjonale studier (IR). Da er det i så fall mer hensiktsmessig å opprette en utløpsside ved navn 'Internasjonal politikk' snarere enn å stå fast på at dette begrepet er dekkende for studiet av IR slik det benevnes på Norsk og andre språk. Min hensikt var å strømlinjeforme kunnskapen som tilbys i artikler om IR på en rekke språk på wikipedia, ettersom jeg synes det var merkelig at søstersidene til denne artikkelen handler om IR, mens den norske handler om kun internasjonal politikk. Å redefinere siden til å handle om internasjonal politikk avsondrer den fra sine søstersider på andre språk, og utelater en hel del viktig kunnskap om det brede feltet IR. Det er fra min side en feil. Da SNL gjør en distinksjon mellom IP og IR burde vi gjøre det også. Da er det mer hensiktsmesssig å opprette enn ekstern side for IP, snarere enn å insistere på at IR og IP er det samme, hvilket er villedende. - Mvh Pnyeg 6. des. 2020 kl. 13:12 (CET)