Diskusjon:Copyright (tegn)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Eventuell redirect[rediger kilde]

Er det grunnlag for å opprette en omdirigering hit fra Kopirett? __meco 31. mai 2006 kl.15:39 (UTC)


Tror ikke det. Det sto masse på Kopirettsiden. Trollweb 7. des 2006 kl. 08:49 (CET)

Forskjell opphavsrett/copyright[rediger kilde]

Er ikke enig i det du skriver her H@r@ld. Selv om rettighetene til de som utleder rett fra den opprinnelige opphavsmann kanskje er mer i fokus når man bruker begrepet copyright, er dette også en vesentlig del av begrepet opphavsrett. Dette følger av at opphavsrett kan overdras, akkurat på samme måte som copyright kan. Derfor er opphavsrett den korrekte oversettelsen av begrepet, og det finnes ingen vesentlige forskjeller som forsvarer den kommentaren du har satt inn. Det er ikke grunnlag for å si at copyright og opphavsrett ikke er det samme. Det jeg sier her følger av autoritativ juridisk litteratur, så jeg er spent på hva du bruker som grunnlag for det du skriver. --Gobiman 17. nov 2006 kl. 02:50 (CET)

For å utdype, så tror jeg du henger deg opp i at det er visse ulikheter hva angår rettstradisjonen i England og USA (angloamerikansk rett der man bruker begrepet copyright) og kontinental rett (inkl. Norge). Disse forskjellene er imidlertid blitt vesentlig redusert ved USA og Englands inntreden i Bern-konvensjonen. Selv om det fortsatt er visse forskjeller kan man ikke si at opphavsrett "ikke er det samme" som copyright. Da må man i så fall presisere klart hva forskjellene består i, og det har ikke du gjort. I stedet peker du på forhold der reglene er så godt som tilsvarende. Både opphavsrett og copyright verner nemlig både den opprinnelige opphavsmannens rettigheter og rettighetene til dem han måtte overdra den til. Poenget med artikler på wikipedia må være å presentere stoffet lettfattelig, og ikke skape misforståelser slik du gjør her.

--Gobiman 17. nov 2006 kl. 04:49 (CET)

Kilden jeg brukte var (som angitt med fotnote) Olav Torvunds opphavsrettinnføring. Jeg er naturlig nok ikke enig i at kommentaren min burde slettes, men jeg er enig i at det er problemer med å oversette opphavsrett til authors rights. Går det ann å skrive en artikkel om Copyright som drøfter forskjellene mellom opphavsrett og copyright? Det virker som de fleste misforståelser om opphavsrett skyldes sammenblanding av engelsk og norsk begrep. H@r@ld 17. nov 2006 kl. 06:04 (CET)
Jeg tok en titt på artikkelen til Torvund, men kunne ikke finne noe der om det du skrev. Det jeg er litt interessert i er hvilke misforståelser du tenker på. I det alt vesentlige er nemlig uttrykkene tilsvarende, se f.eks. den engelske artikkelen om Bern-konvensjonen der denne omtales som en konvensjon om copyright, enda den i utgangspunktet er basert på kontinental opphavsrettslovgivning (altså det du omtaler som author's rights). Her er copyright åpenbart brukt synonymt med opphavsrett, og dette er uttrykk for alminnelig språkbruk.
Forskjellen på de to rettslige tradisjonene beskrives i artikkelen om Author's rights på engelsk wikipedia, og som du ser er forskjellene ikke lenger av vesentlig art. Både økonomiske og ideelle rettigheter vernes under begge systemer.--Gobiman 17. nov 2006 kl. 17:03 (CET)
Med avsnittet jeg la til nå ble det kanskje litt mer klart? Jeg tror misforståelsene her inne først og fremst skyldes at ordet copyright på engelsk i realiteten har to betydninger, og at vi har snakket litt forbi hverandre. --Gobiman 20. nov 2006 kl. 21:04 (CET)