Disk (matematikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Innen geometri er en disk et området i planet som er avgrenset av en sirkel. En disk er åpen eller lukket ettersom om sirkelen som angir den er inneholdt i disken eller ikke. En disk er en spesialisering av en ball i et generelt metrisk rom til et plan, f.eks. til R2 eller C.

I kartesiske koordinater er en åpen disk med midtpunkt og radius R gitt ved formelen

mens en lukket disk med samme midtpunkt og radius er definert ved

Arealet av en lukket eller åpen disk med radius R er πR2. Enhetsdisken er en disk med radius 1.