Denaturering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denaturering er at man endrer de opprinnelige egenskapene til et stoff slik at det blir gjort ubrukelige for visse formål. Noen slike prosesser forekommer naturlig, andre kan skyldes menneskelig påvirkning.

En vanlig denaturert vare er denaturert sprit. Spriten (alkoholen i tilnærmet ren form) tilsettes kjemisk nært beslektede stoffer, med omtrent samme kokepunkt, som skal gjøre den udrikkelig og vanskelig å redestillere, men uten å ødelegge bruksegenskapene som rense- og desinfeksjonsmiddel. I daglighandel er den farget rødlig som varsel, men kan fås uten farge dersom denne ville gjort anvendelsen umulig. I Danmark farges spriten blå.

En annen kjent prosess er at proteiner blir denaturert ved høy temperatur slik at vannbindingsevnen til proteinet synker etterhvert som temperaturen øker. Når for eksempel enzymer denaturerer, mister de sin opprinnelige form, oppkveilingen til molekylene blir ødelagt. De "retter seg ut", og det fører til at de ikke kan utføre sine livsviktige oppgaver.

Andre denatureringsprosesser er mer kjemisk avanserte. Følgende prosesser kan føre til denaturering: