Deltasenteret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Deltasenteret (av: Deltagelse og tilgjengelighet for alle) var statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, etablert i 1996.

Senteret ble først etablert som et prosjekt under Rikstrygdeverket. Fra 2001 var senteret organisert som et statlig kompetansesenter under Sosial- og helsedepartementet, og i 2002 kom Deltasenteret inn i det nyetablerte Sosial- og helsedirektoratet. Fra 2010 ble senteret flyttet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som en egen seksjon. Ved en omorganisering av Bufdir i 2018 ble Deltasenteret helt integrert i direktoratet som Seksjon for likestilling og universell utforming, og med det avviklet som et eget senter.

Deltasenterets hovedmålsetning var å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kunne ta del i samfunnet på linje med andre. Senterets visjon var Deltakelse og tilgjengelighet for alle. Deltasenteret skulle gjennom sitt arbeid bidra til regjeringens målsettinger på området.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]