Hopp til innhold

Dataklynge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Figur 1: Disk strukturer:
  1. Spor
  2. Geometrisk datasektor
  3. Sporsektor
  4. Dataklynge

En dataklynge er innenfor informatikken benevnelsen på en enhet av diskallokasjon for filer og kataloger. For å redusere overhead ved håndtering av datastrukturer på en disk, allokerer ikke filsystemet individuelle disksektorer som standard, men sammenhengende grupper av sektorer, kalt dataklynger.

På en disk som bruker 512-bytes sektorer, inneholder en 512-byte dataklynge en enkelt sektor, mens en 4 Kb dataklynge inneholder åtte sektorer.

Autoritetsdata