Databuffer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En databuffer (eller buffer) er innenfor informatikken en region av et fysisk minne som brukes til å lagre data mens disse flyttes fra et sted til et annet. Data lagres i en buffer mens de hentes fra et innmatningsutstyr (slik som en mikrofon) eller like før det sendes til et utmatningsutstyr (slik som høytalere). En buffer kan også brukes til å flytte data mellom prosesser innenfor en datamaskin.