Cultiva

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Cultiva er en stiftelse som har som formål å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand. Stiftelsen søker å gjøre dette ved økonomisk støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer.

Cultiva forvaltet per 31. desember 2010 en kapital på 1 389 millioner kroner. (350 millioner ble overført til «Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand» i august 2010).

Historikk[rediger | rediger kilde]

Bystyret i Kristiansand vedtok 6. desember 2000 å etablere Kristiansand kommunes energiverksstiftelse (Cultiva). Grunnkapitalen i Cultiva på 1,44 milliarder kroner kom fra salg av en del av kommunens aksjer i Agder Energi A/S til Statkraft SF. Realavkastningen brukes til tildelinger. Cultiva har fra 2003 og frem til 2011 bevilget 174 millioner til ulike prosjekter.

Cultiva opprettet i 2010 Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand, og overførte 350 millioner kroner av grunnkapitalen til den nye stiftelsen. Stiftelsen for store kulturanlegg har bl.a. bevilget kr 312 millioner kroner til Kilden teater- og konserthus.

Cultiva hadde følgende fire satsingsområder frem til 2010; Klima for kreativitet og stedsutvikling, innsats for ikke-kommersielle virksomheter, kommersiell konsentrasjon og Kristiansand som kompetansesentrum.

I etableringsfasen hadde Cultiva fokus på bygging av infrastruktur i form av utvikling av kompetansesentre, oppgradering av stedlige utdanningstilbud, investering i viktige festivaler og arrangementer, etablering av presåkorn-, såkorn og venturefond, talentutvikling gjennom trafo.no og Cultiva Ekspress, samt finansiering av Kilden og fotballstadionet Sør Arena.

Satsingsområder og innskrenkninger i virksomheten[rediger | rediger kilde]

Fra 2011 la styret opp til spissere strategiske satsingsområder i en periode der årlige tildelinger begrenses til ca. 15 mill kroner mens resten av realavkastningen brukes til oppbygging av bufferkapital. På lang sikt forventes det at de årlige investeringene vil ligge på 50 til 60 millioner kroner.

Overordnet strategi for perioden 2011 – 2022 peker ut en hovedsatsing på å styrke barn og unges livssituasjon gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse og utvikling. En del av satsingen skal være innrettet mot barn og unge med de største levekårsproblemene. Visjonen er at Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn.

Tre andre områder er pekt ut ved siden av hovedsatsingen:

  • 1) Talentutvikling innenfor kunst- og kulturfeltet,
  • 2) Kompetanseutvikling ved forskning, utdanning og kompetansesentra tilknyttet kunst og kulturnæringer,
  • 3) I tillegg åpner strategivedtaket for nye engasjementer som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva går inn i.

Grunnet manglende finansielt handlingsrom og lav bufferkapital besluttet styret 13. desember 2011 å redusere bemanningen fra 3,4 årsverk til 1 årsverk, samt inntil videre ikke dele ut midler.

Administrasjon og styre[rediger | rediger kilde]

Administrerende direktør er Erling Valvik, og administrasjonen holder til i Vestre Strandgate 27 i Kristiansand. Styret består av:

  • Ansgar Gabrielsen (styreleder)
  • Øystein Lønn (nestleder)
  • Randi Haukom
  • Jørgen Kristiansen
  • Monica Larsson
  • Terje Næss (1. vararepresentant)
  • Kirsti M. Hjemdahl (2. vararepresentant)

Navnet[rediger | rediger kilde]

Cultiva er utledet av «cultio» som betyr «dyrke» på latin. Navnet skal indikere vekst, nyskapning og utvikling og er lett å uttale, lett å lese og fungerer på en rekke språk.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]