Hopp til innhold

Civil law

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Oversikt over bruk av lovsystemer i verden

Civil law, på norsk også kalt sivilrett, er et rettslig system utviklet på det europeiske kontinent, med sterke røtter til romerretten. Et av hovedelementene i rettssystemet er kodifisering av rettsprinsipper, sedvane og tidligere spredd lovgivning i et strukturert lovverk som er rettssystemets fremste rettskilde.

«Common law» er det annet mest fremtredende rettssystem, utviklet hovedsakelig i England. Den viktigste forskjellen mellom de to systemene er at Civil law starter med abstrakte regler som dommere så må tilpasse ulike saker, mens Common law trekker ut abstrakte prinsipper fra ulike enkeltsaker.