Celebrant

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En celebrant (latin, «en som feirer») er den prest eller biskop som leder feiringen av en messe i Den katolske kirke. Andre prester eller biskoper som deltar i messefeiringen kalles koncelebranter. Celebranten kalles noen ganger hovedcelebrant, noe som er smør på flesk ettersom det alltid bare finnes én celebrant.

Før liturgireformen i det 20. århundre var det bare mulig å koncelebrere ved preste- og bispevielser, når den nyordinerte ble invitert til å feire resten av messen sammen med ordinerende biskop. Man hadde dog mulighet til å få med flere ved at enkelte tok på seg andre roller, f.eks. som subdiakon. Etter Paul VIs reform ble det åpnet for at flere kunne feire messen sammen ved en hvilken som helst anledning. Hvem som skal være celebrant avgjøres av en kombinasjon av rang og tilknytning til kirken det feires messe i.