Hopp til innhold

Cape Flats

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Cape Flats

Cape Flats er et område i Cape Town hvor det bor både fargede og svarte. Mange av disse bodde opprinnelig i District Six, en bydel inne i Cape Town som ble jevnet med jorden i 1964. De som bodde i Distict Six ble forvist til å bo i områder utenfor sentrum, områder som fremdeles fremstår som slumområder – uten organiserte kloakksystemer, vannledninger eller elektrisitet. District Six hadde man planer om å bebygge på 1960-tallet, da det er nær bykjernen, men fram til begynnelsen av 2000 hadde man ikke satt i gang noen byggeaktiviteter. Det er strid om hvorfor man ikke gjorde noe med området. Man har de seinere årene begynt å bygge boliger der igjen, boliger som de gjenlevende opprinnelige beboerne nå kan forlange å få flytte inn i. Det er imidlertid ikke mange gjenlevende fra det opprinnelige District Six.

På det geografiske området Cape Flats antar man at det bor om lag 1,5 millioner mennesker i skur laget av blikk. Også ulovlige innvandrere fra grenselandene bosetter seg her, så innbyggertallet er langt fra pålitelig. Inne i bydelen finner man skoler, butikker og en form for infrastruktur. Mange av de som bor der drar ut av området for å jobbe eller gå på skole.

Mange ulike hjelpeorganisasjoner driver sitt arbeid inne i området, og det er satt i gang mange ulike former for virksomhet hvor de som bor der får hjelp til å hjelpe seg selv.