Brukseier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Brukseier er en betegnelse på en person som eier et bruk, vanligvis en eier av ett eller flere sagbruk, men også på en person som eier annen virksomhet, så som møllebruk.

I flere tilfeller er betegnelsen brukt av, eller om, en person som samtidig eier annen tilknyttet virksomhet og/eller skogeiendommer som levererer tømmer til sagbruk, tresliperi, trelasthandel og eksport m.m.