Brandenburgkonsertene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tittelside Brandenburgkonsertene
Christian Ludwig, markgreve av Brandenburg og halvbror av kong Fredrik I av Preussen

Brandenburgkonsertene er en gruppe på seks konserter av Johann Sebastian Bach (BWV 1046-1051), som ble komponert mellom 1718 og 1721, mens Bach var kapellmester i Köthen.

Fransk dedikasjon Brandenburgkonsertene

Under et besøk i Berlin vinteren mellom 1718 og 1719, hvor Bach skulle hente en cembalo for hoffet i Köthen, opptrådte han for markgrev Christian Ludwig av Brandenburg. Markgreven bad ham om å sende ham noen av sine komposisjoner. Først i 21. mars 1721 sendte Bach ham de seks konsertene med en utførlig dedikasjon på fransk under tittelen Six Concerts avec plusieurs instruments, som betyr «seks konserter med flere instrumenter». Med unntak av den første konserten var alle nøyaktig tilpasset orkesteret i Köthen, markgrevens eget orkester i Brandenburg var nok i alle fall for lite til å oppføre verkene.

Betegnelsen «Brandenburgkonsertene» fikk konsertene først senere. Musikkviteren Philipp Spitta publiserte i 1873-1879 en stor Bach-biografi hvor han brukte denne betegnelsen, som siden slo igjennom.