Bjorvasstua

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Bjorvasstua er et av rommene i Hovedhuset på Holmen gård i Gjerstad. Bjorvasstaua er Aust-Agders eneste gjenværende bevarte rosemalte interiør fra 1700-tallet, en svært vakker del av gårdens vernede hovedhus.

Bjorvasstua på Holmen gård i Gjerstad var ett av de husene som man tenkte seg å flytte til Aust-Agder-Tunet på Langsæ. Andre mente at bygningen måtte flyttes tilbake til Vegårshei – til et bygdemuseum i den bygda der huset opprinnelig sto. Løsningen ble at Bjorvasstua ble stående der den sto – på Holmen gård som var eid av Statens skoger – som midt i 1970-åra ville selge selve tunområdet. En kort tid var Aust-Agder-Museet eier av gårdstunet i påvente av at det ble etablert en stiftelse som kunne eie og drive stedet som kurssted for Norges Husflidslag. I som så mange andre kulturminnevernsaker dreide det seg om å finne nye brukere som kunne kombinere fornuftig anvendelse av de gamle bygningene samtidig som de hadde sans for og kunne ivareta de antikvariske verdiene.

En av gårdens senere eiere – Ingeborg Fearnly – kjøpte under første verdenskrig den gamle Bjorvasstova, bygd i 1721 og med Salve Torjussen Flatens (Salve Målar) fine dekorasjoner malt i 1770-årene, fra Bjorvatn på Vegårshei. Den ble fraktet ned til Gjerstad på vinterføre og gjenreist på Holmen som en forlengelse av hovedhuset i 1920/1921. Slik finner vi også huset i dag, uforandret i plan og form.

I 1971 fikk Aust-Agder-Museet beskjed om at museet kunne overta Bjorvasstova. De øvrige bygningene på gården ville etter all sannsynlighet bli revet og jordvegen solgt som tilleggsjord. Dette medførte en hektisk tid for fylkeskonservatoren. Bjorvasstova hadde vært flyttet en gang tidligere og ville neppe tåle en flytting til. Ønsket om å føre Bjorvasstove tilbake til Vegårshei og bygdetunet der, ble derfor ikke tatt til følge.

Bygningene på Holmen bar etter hvert mer og mer preg av dårlig vedlikehold. Bord, planker og sammenrast tømmer var det første man så når man nærmet seg den gamle, engang så mektige Holmen gård. Imidlertid var hovedbygningen og spesielt Bjorvasstova med sitt rosemalte interiør, absolutt bevaringsverdig.