Biprodukt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Biprodukt er et sekundært eller utilsiktet produkt som resultat av en prosess, og er ikke det tilsiktede hovedproduktet. Et eksempel på biprodukt er oksygen under fotosyntese, et annet er arsen når man smelter koppermalm for å danne kobber.