Biostatistikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
For automatisk gjenkjennelse av mennesker basert på atferd eller kroppslige egenskaper, se Biometri.

Biostatistikk (et teleskopord av ordene biologi og statistikk, noen ganger referert til som biometri) er anvendelsen av statistikk på et bredt spekter av emner innenfor biologi. Vitenskapen om biostatistikk omfatter konstruering av biologiske eksperimenter – særlig innen medisin og jordbruk, innsamling, sammendrag og analyse av data fra disse eksperimentene, samt tolkning av og slutning fra resultatene.